21. jūlijā notika Ekspertu komisijas sēde. Tajā tika izvērtēti ārvalstu izdevēju pieteikumi Latvijas autoru daiļdarbu izdošanai ārvalstīs. Konkursu finansē Valsts Kultūras kapitāla fonds. Sēdē piedalījās Ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā: prof. R.Briedis, lit. aģents Jayde Will, tulkotāja Ieva Lešinska-Geibere. Kopumā tika izskatīti pieci ārvalstu izdevēju iesniegtie projektu pieteikumi latviešu autoru daiļdarbu publicēšanai. Visi šie pieteikumi guva atbalstu.

Iesniedzējs Tulkojamais darbs Valoda Autors  Summa eiro
Prozart Media Flesh – colored dominoes MK Zigmunds Skujiņš          3 825,00
SHKUPI Publishing House Dzīves stāsti MK Nora Ikstena          2 550,00
SKUD Ivan Goran Kovačić Orbita. Dzejas izlase CH Orbita Group          3 500,00
Arab Scientific Publishers, Inc. Lupatiņš rīts Arābu Inese Zandere          1 974,41
Intelekti Publishing Dzejas antoloģija GR Vairāki autori          4 892,56
TOTAL        16 741,97

Nākamais konkurss ārvalstu izdevējiem notiks 2016. gada augustā.