Dzejnieku apvienība “Voļnostj” 1 (Brīvība) ir jauno dzejnieku un mūziķu kopa no Pēterburgas un Maskavas, kas apvieno vairāk kā 40 autorus. Tā tika dibināta 2017.
gada 30. aprīlī un patlaban ir viena no aktīvākām dzejnieku grupām, kuras darbība lielākoties norisinās Pēterburgas publiskajās vietās. Performances un dzejas vakari klubos un baros paplašina grupas klātbūtni pilsētā, veido tās kritisku pilsonisko pozīciju, kas pieejama lielam pilsētnieku skaitam.

Grupas sastāvā ir autori, kas lielā mērā reflektē par urbānās vides un cilvēka mijiedarbību, kritiski komentē politisko kultūru Krievijā, veido opozīciju varai un kritizē valdības nedemokrātisko režīmu. Jaunie dzejnieki un dzejnieces ir arī pilsoniski drosmīga autoru kopa – viņi atjaunoja Majakovska lasījumus (festivāls Majak), kura
laikā uz vairākām skatuvēm lasa dzeju, spēlē krievu repu un citus stilus, artikulējot savas versijas par indivīda brīvību pilsētā, oponējot patēriņa sabiedrības prioritātēm un elkiem, izsmejot masu kultūru.

Vienlaicīgi apvienības dzejā ir vairāki liriski temati, daudzas autores reflektē par sievietes vietu maskulīnajā sabiedrībā, par vardarbību un dzīvi pēc mīlas. Vientulības tēma ir viena no grupas autoru lirikas sižetiem.

Grupas spilgtākie pārstāvji ir Irina Volinska, Roma Gonza, Antons Volodins, Daniils Berkovskis. Grupas radoša attīstība un teksti ir pieejami vairākos You tube kanāla dzejas izlaidumos Voļnostj 4 . Diskusiju ciklā “Atvērta viesistaba” autori piedāvā lekciju ciklu par represētiem un aizmirstiem padomju laika disidentu dzejniekiem.

2017.g. apvienības autori uzstājās ar lekciju Humbolta universitātē (Berlīnē) ar stāstījumu par mūsdienu krievu dzeju. 2018. gada februārī Roma Gonza uzstājās ar lekciju par pilsonisko dzeju “Žaņa Lipkes memoriālā” un 4. Jūlijā ar koncertu “Visi brīvi līdz” Kaņepes kultūras centrā.

2018.g. 20. septembrī, plkst. 19.00 Kaņepes kultūras centrā sadarbībā ar Gētes institūtu un Vācijas Ārlietu ministriju seši dzejnieki uzstāsies starptautiskajā projektā “Rīgas sarunas”. Koncerts notiks Kaņepes kultūras centrā. Autori piedāvās jaunus darbus no topoša bilingvāla dzejas krājuma “Rīgas burtnīcas” (uz latviešu valodu dzejnieku tekstus tulkos Arvis Viguls.) Koncerta laikā skanēs pilsoniskā dzeja, mīlas lirika un teksti par urbāno vidi un cilvēka vietu tajā.

Vakarā piedalīsies arī jaunie dzejnieki no Latvijas: Arvis Viguls, Vasilijs Karasevs un Marija Luīze Meļķe.