Ziņas

Noslēdzies šī gada pēdējais konkurss, kas atbalsta ārvalstu izdevējus Latvijas autoru darbu izdošanā. Šajā konkursa kārtā tika iesniegti 4 pieteikumi un visi 4 guva Ekspertu komisijas atbalstu. Ekspertu komisijas sastāvā ir V.Zvaigzne, S. Kušnere, P.Jānkavs, ...
29. oktobrī notika Ekspertu komisijas sēde. Tajā tika izvērtēti ārvalstu izdevēju pieteikumi Latvijas autoru daiļdarbu izdošanai svešvalodās, izņemot angļu valodu. Konkursu finansē Valsts Kultūras kapitāla fonds. Sēdē piedalījās Ekspertu komisija trīs cilvēk...
Latvijas Rakstnieku Savienība (LRS) ir izsludināts konkurss ārvalstu izdevējiem. Tajos iespējams pieteikties Latvijas autoru darbu izdošanai angļu valodā. Tiek izsludināts Latvijas Kultūras ministrijas (KM) finansētais konkurss juridiskajām personām – ārvalstu...
Latvijas Rakstnieku Savienība izsludina Latvijas Kultūras ministrijas (KM) finansēto konkursu juridiskajām personām – ārvalstu izdevējiem, kas izdod Latvijas autoru grāmatas dažādas svešvalodās ieskaitot angļu. Pieteikšanās konkursam notiks līdz 5.septembrim...
21. jūlijā notika Ekspertu komisijas sēde. Tajā tika izvērtēti ārvalstu izdevēju pieteikumi Latvijas autoru daiļdarbu izdošanai ārvalstīs. Konkursu finansē Valsts Kultūras kapitāla fonds. Sēdē piedalījās Ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā: prof. R.Brie...
13. jūnijā notika Ekspertu komisijas sēde. Tajā tika izvērtēti ārvalstu izdevēju pieteikumi Latvijas autoru daiļdarbu izdošanai ārvalstīs angļu valodā. Konkursu finansē LR Kultūras ministrija. Sēdē piedalījās Ekspertu komisija piecu cilvēku sastāvā. Kopumā...
Latvijas Rakstnieku Savienība izsludinājusi Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētu konkursu ārvalstu izdevējiem. Tā  ietvaros iespējams saņemt grantu Latvijas literatūras darbu izdošanai svešvalodās (izņemot angļu valodu). Šīs ir otrais konkurss ar VKKF atba...
Latvijas Rakstnieku savienība izsludina LR Kultūras ministrijas finansētu konkursu ārvalstu izdevējiem. Tā ietvaros ir iespējams iegūt grantu Latvijas literatūras darbu izdošanai angļu valodā. Šīs ir otrais no četriem konkursiem, kas plānoti 2016. gadā un vē...
8.aprīlī ir notikusi Ekspertu komisijas sēde, kurā tika izvērtēti ārvalstu izdevēju pieteikumi Latvijas autoru grāmatu izdošanai ārzemēs. Sēdē piedalījās Ekspertu komisija 5 cilvēku sastāvā un kopumā tika izskatīti 10 projektu pieteikumi: 2 projektu pietei...
Latvijas Rakstnieku Savienība (LRS) ir izsludinājusi Valsts Kultūrakapitāla fonda finansēto konkursu ārvalstu izdevējiem. Tā ietvaros iespējams iegūt grantu Latvijas literatūras darbu izdošanai svešvalodās, izņemot angļu valodu. Šīs ir pirmais no šī gada ko...