Ziņas

8.aprīlī ir notikusi Ekspertu komisijas sēde, kurā tika izvērtēti ārvalstu izdevēju pieteikumi Latvijas autoru grāmatu izdošanai ārzemēs. Sēdē piedalījās Ekspertu komisija 5 cilvēku sastāvā un kopumā tika izskatīti 10 projektu pieteikumi: 2 projektu pietei...
Latvijas Rakstnieku Savienība (LRS) ir izsludinājusi Valsts Kultūrakapitāla fonda finansēto konkursu ārvalstu izdevējiem. Tā ietvaros iespējams iegūt grantu Latvijas literatūras darbu izdošanai svešvalodās, izņemot angļu valodu. Šīs ir pirmais no šī gada ko...
The Latvian Writers’ Union has announced a contest for foreign publishers financed by the Ministry of Culture of Latvia. In the framework of the contest, there is an opportunity to receive a grant for publishing Latvian literature in English. This is the first of four cont...