Ziņas

Pateicoties  Valsts Kultūras kapitāla fonda piešķirtajam finansējumam, LRS sadarbībā ar Memoranda padomi, ir īstenojusi konkursu tulkotājiem Latvijas autoru darbu tulkošanai  svešvalodās. Tika saņemti 2 pieteikumu prozas darbu tulkojumiem un 4 pieteikumi dzejas ...
Please follow Regulation for Translators: Regulations-Translators Please find attached Application form for Translators: Translation-Program_Application-form_Engl_edited_ed The completed application along with all necessary attachments, mentioned in Regulations Poin...