Ziņas

Pirkt avīzi...
LRS literatūras laikraksta „konTEKSTA" 2018. gada Nr. 2 (11) februāra numurs gada laikraksta „konTEKSTS” februāra numuru ievada Sandras Ratnieces saruna ar dzejnieci un prozaiķi Inesi Zanderi, un pašsaprotami, ka sarunas viena no būtiskākajām vadlīnijām i...
Lūdzam Jūs veltīt pāris minūtes Jūsu dārgā laika, lai atbildētu uz jautājumiem par labākajām dažādu žanru publikācijām laikrakstā "konTEKSTS" no 2017. gada 31. marta (1. numurs) līdz 2018. gada 28. februārim (11.numurs). Jūsu atbildes būs pamatā skatīt...
Pirkt avīzi...
gada decembrī notika kārtējie „Prozas lasījumi”, tādēļ laikraksts „konTEKSTS” janvārī tiek izdots 20 lpp. apjomā un daudz laikraksta telpas veltītas tieši prozai un „Prozas lasījumu” dalībniekiem, proti, publicēti Gunta Bereļa, Svena Kuzmina un E...
Decembris ir Prozas lasījumu mēnesis, arī „konTEKSTS” piedāvās ieskatu Prozas lasījumu viesu – igauņu rakstnieces Mārjas Kargo (romāna „Stikla bērns” fragments, tulkojusi Maima Grīnberga) un lietuviešu autora Toma Vaisetas (romāna „Orfejs, ceļojums t...
Pirkt avīzi...
30. novembrī Latvijas Rakstnieku savienība aicina uz astoto, šīs sezonas pirmo lasījumu un sarunu cikla Process lasījumu. Šajā reizē Procesā lirikas pārstāvji/-es: Agita Draguna, Andris Ogriņš un Valdis Atāls. Agita Draguna lasīs savus jaunākos dzejas un atdze...
Laikraksts «konTEKSTS» ir ikmēneša literārs izdevums, kas ļauj sekot līdzi notikumiem latviešu literatūrā, lai kur arī Jūs nedzīvotu. Tā gandrīz vai 20 lappuses biezo saturu veido tikai literatūrai veltīti temati bez papildu uzslāņojumiem. Paralēli prozai un ...
Laikraksta „konTEKSTS” novembra numura intervija ir ar dzejnieci, dramaturģi un prozaiķi Māru Zālīti. Rakstnieču Māras Zālīte un Ingas Žoludes saruna ir atklāta gan par dzīvi, sadzīvi, literatūru, gan par radošo procesu. Māras Zālītes secinājums skan vi...