Ziņas

Apgāds “Jumava” atkārtoti laidis klajā Džovanni Bokačo 10 noveļu izlasi “Dekamerons”. Grāmatas mākslinieks Valdis Villerušs, grāmatas noformējumā izmantotas Māra Bišofa, Helēnas Heinrihsones, Lauras Silenieces, Vijas Zariņas un Kristapa Zariņa ilustr...
Apgādā “Jumava” atkārtoti iznākusi Visvalža Lāča grāmata “Latviešu leģions patiesības gaismā”. Tas ir apjomīgs dokumentāls darbs par latviešu leģionāru gaitām 2. Pasaules kara laikā, kas apkopo informāciju par notikumiem latviešu leģionā vā...
  Apgādā “Jumava” iznāk Emīla Buiķa dzejas un īsprozas krājums “Skaisti šķiras tikai tilti”, kas papildināts ar Mareka Ruskula ilustrācijām. Emīls Buiķis ir rakstnieks, dzejnieks, dziesmu tekstu autors. Viņa pirmais dzejoļu krājums “No n...

23.Jūl 2017
  Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā: žūrija nosauc starptautiskos laureātus un nominētos latviešu autorus   Paziņoti rakstnieki un ilustratori, kas izvirzīti Starptautiskajai Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvai ...
“Sigitas Daugules māksla būs tuvāka estētam, intelektuālam vērotājam, kas radis iedziļināties, analizēt un vēlas izjust glezniecības patieso garu," raksta Dace Lamberga. Albuma ievadā Laimas Slavas un Sigitas Daugules saruna, tai seko Daces Lambergas raksts par...
Apgāds “Jumava” pirmo reizi laidis klajā Imanta Ziedoņa “Krāsainas pasakas” angļu valodā, Ievas Lešinskas tulkojumā. Imanta Ziedoņa “Krāsainas pasakas” ir 11 pasaku izlase, kas paredzēta visu vecumu bērniem. Grāmatas ilustrācijas veidojuši 11 tal...
Dzejniece un prozaiķe Daina Avotiņa ir viena no tiem latviešu autoriem, kas bijuši pastāvīgi klātesoši visos 20. gadsimta otrās puses Latvijas literārajos procesos. Rakstnieces literārajā pūrā ir desmit dzejoļu krājumu, teju divi desmiti romānu, ceļojumu apr...
Ketija Kellija Tikai starp māsām Tulkojusi Dina Kārkliņa, Artūra Zariņa vāka dizains, 512 lpp.   Dzīvesgudri un iedvesmojoši! WOMAN   Pasaules bestselleru autore Ketija Kellija savij žilbinošu, sirdsgudru stāstu par mātēm un meitām, ...
Vasaras brīvlaikā tradicionāli skolēniem tiek uzdots lasīt. Dažās skolās pat vēl joprojām tiek izsniegts obligāti izlasāmo grāmatu saraksts, bet vairākums demokrātiski atļauj lasīt jebko, uzsvaru liekot uz pašu lasīšanas faktu. Ja sākumskolā bērni las...
LU Akadēmiskajā apgādā ir publicēts LU profesora mākslas zinātņu doktora Valda Muktupāvela pētījums „Tautas mūzikas instrumenti Latvijā”. Monogrāfijā apkopotas visdažādāko avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiski aprobētā sistemātikā, izdevums pap...