Ziņas

Tikko iznākusi grāmata, kas ieinteresēs lielus un mazus: “Atlants bērniem. Latvija”. Tas ir bagātīgi ilustrēts karšu krājums, kurā apkopotas 24 mūsu valsts kartes ar paskaidrojumiem un komentāriem: 5 dabas kartes, 2 iedzīvotāju kartes, 6 kultūrvēsturisko n...
Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns “Pieci pirksti” (2013), ieguvis ne tikai plašu lasītāju, bet arī profesionāļu atzinību. Māra Zālīte saņēmusi gan Lielo lasītāju balvu, gan Latvijas literatūras gada balvu. Autore bija solījusi turpinājumu. Nu š...
Kad Peletrūnija nozuda mežā, neviens īpaši neuztraucās. Taču drīz vien kļuva skaidrs, ka bez vistiņas ikdeina nav iedomājama. Ar jautrās lauku sētas iemītniekiem mazie lasītāji iepazinās jau pirmajā sērijas grāmatiņā "Ezītis, kurš mīlēja slepeni". Nu ...
Arvien vairāk un vairāk no jauna klajā laisto latviešu autoru grāmatu dod pamatu domāt, ka pašlaik latviešu literatūrā atdzimst īsproza – īsā stāsta formāts, ko uz labu laiku bija gandrīz pilnībā aizēnojis romāns. Rakstniekiem, kas stāstus raksta jau il...
Laurai un Jurim ir saskanīga ģimene. Juris vēlas sievu redzēt skaistu un atpūtušos. Laura gatavo vīram maltītes, pavada viņu biznesa vakariņās, reizi mēnesī pārbauda biroja rēķinus un sapņo par bērnu. Juris nevēlas bērnus. Kādu rītu pēc strīda Juris doda...
Fotogrāfa Gunāra Janaiša izveidotajā foto albumā iekļautie portreti tapuši laika posmā no 20. gs. 60. gadiem līdz mūsdienām. Attēlus papildina Janaiša rakstītas atmiņas, pārdomas par portretētajiem – Kurtu Fridrihsonu, Birutu Baumani, Lūciju Garūtu, Vizmu...
Vācu mežzinis Pēteris Vollēbens ikvienam ir atvēris ceļu uz pārsteidzošu pasauli tepat līdzās – uz koku pasauli. Ar grāmatas “Koku slepenā dzīve” palīdzību viņš ļauj to iepazīt caur drāmām un aizkustinošiem mīlasstāstiem, kas dienu no dienas nori...
Apgāds “Jumava” laidis klajā latviešu prozas klasiķes Zentas Mauriņas stāstu un apceru krājumu “Sākumā bija prieks”. Pirmoreiz autore publicējusies laikrakstā “Libausche Zeitung” ar Jāņa Akurātera stāsta “Mana vismīļā” tulkojumu vāciski ...
Apgādā “Jumava” izdots populārās ungāru rakstnieces Magdas Sabo vēsturiskais romāns “Mirklis” pieredzes bagātās ungāru valodas tulkotājas Elgas Sakses interpretējumā. Magdai Sabo 2017. gada 5. oktobrī būtu apritējuši 100 gadi. Viņas grāmatas ir ...
Apgādā “Jumava” iznācis Egona Līva romāns “Velnakaula dvīņi”. Egons Gūtmanis, pazīstams ar pseidonīmu Egons Līvs (dzimis 1924. gada 31. augustā Rīgā, miris 1989. gada 1. aprīlī) ― latviešu rakstnieks un kinoscenārists. Rakstījis galvenokārt par z...