Ziņas

Nedēļas nogale atnāca ar skumju vēsti. Reizē ar cīruļputeņa atnestajām sniegpārslām mūžībā aizsaukts Liepājas autors, Latvijas Rakstnieku savienības biedrs kopš 1992. gada, dzejnieks un prozaiķis Edvīns Tauriņš, – deviņu grāmatu, tostarp trīs dzejas kr...
1. martā mūžībā devusies literatūras pētniece Astrīda Skurbe (Vite). 1962. gadā Astrīda Skurbe beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti un tajā pašā gadā sākusi strādāt Andreja Upīša Valodas un literatūras institūtā, kas t...
Pagājušās nedēļas nogalē mūžībā aizgājusi rakstniece Andra Neiburga (16.01.1957 – 02.03.2019). Literatūrā viņa ienāca pērnā gadu tūkstoša astoņdesmitajos gados kā viena no «jaunajām niknajām» prozas autorēm, kuras ar savām pirmajām publikācijām ...
17. aprīlī mūžības slieksni ir pārkāpusi latgaliešu dzejniece, zinātniece, skolotāja Paulīne Zalāne-Vallēna. Dzimusi 1931. gada 21. augustā Stirnienes pagastā Antona un Veronikas Zalānu ģimenē. 1944. gadā kopā ar ģimeni emigrējusi uz Vāciju, kur dažādās...
Latvijas Rakstnieku savienībā saņemta sēru vēsts. Naktī uz pirmdienu mūžībā aizgājis izcilais tulkotājs, dzejnieks, filologs atjaunotās Latvijas Rotariešu kustības pirmais prezidents Valdis Bisenieks. (1928. 02.10. – 2017.13.11.) Sirsnīgs iejūtīgs vienmēr da...
Latvijas Rakstnieku savienība ar skumjām paziņo, ka 2017. gada 24. Jūnijā, Jāņu dienā, mūžības ceļos aizgājis latviešu prozaiķis un kinodramaturgs Antons Stankevičs. (13.06.1928. – 24.06.2017). Antons Stankevičs dzimis Rēzeknē, beidzis Rīgas teātra instit...
24. maija agrā rītā mūžības ceļos devusies pazīstamā bulgāru valodas tulkotāja Eleonora Tjarve (1930. 25.05 – 2017.24.05). Vairākām latviešu lasītāju paaudzēm viņa atvēra vārtus uz bulgāru literatūru. Pateicoties Eleonorai Tjarvei, cilvēki aizgūtnēm la...
1. februārī mūžībā aizgājusi Helēna Celmiņa (11.04.1929 – 01.02.2017) Savā autobiogrāfijā, stājoties Latvijas rakstnieku savienībā, 2005. gadā viņa rakstīja: «Latvijā strādāju vairākās vietās līdz 1962. gadam, kad mani apcietināja, notiesāja «par...
  Tā jau tas notiek. Atveras un aizveras mūžības vārti. Katram savā laikā. Mums, vēl šaipusē, atļauts pastāvēt pie sliekšņa dziļi noliektām galvām. Nu mēs to darām. Līvija aiziet, aizlido gaismas ceļos jauna un skaista. Visu savu mūžu tāda bijusi. ...
Ceturtdienas naktī mūžībā aizgājusi leģendāra teātra personība Līvija Akuratere. (23.11.1925. – 26.01.2017.).  Latvijas kultūras vēsturē viņa paliks ar savu lielo un nesavtīgo teātra mīlestību, kurai piemita aristokrātisks smalkums un milzīga, neizsīksto...