Ziņas

Novembrī  laikraksta “konTEKSTS” numura tēma ir “Literārie forumi”, jo šoruden to bijis ne mazums. Temats tiek ievadīts jau Arno Jundze redaktora slejā un arī turpināts numura tēmas ietvaros par pieredzēto Centrāleiropas un Austrumeiropas rakstnieku forum...
Visu vecumu iesācēji autori, kuri raksta dzeju vai prozu un vēlas pilnveidoties šajā virzienā, tiek aicināti piedalīties Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra rīkotajā un LR Kultūras ministrijas atbalstītajā Jauno un...
Dramaturģijas veicināšanas biedrība DARBNĪCAS sadarbībā ar starptautiskās profesionālo bērnu un jauniešu teātru apvienības ASSITEJ Latvijas nodaļu izsludina bērnu auditorijai domātas dramaturģijas konkursu SĪPOLS 2018. Konkursa mērķis – radīt dramaturģ...
No 5. līdz 9. novembrim Latvijas Rakstnieku savienībā notiks gadskārtējais seminārs autoriem, kas raksta vai tulko darbus krievu valodā „MATRIS LINGUA” Seminārs notiks ar LR Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu un visi interesenti to var apmeklēt bez maksas. ...
27. oktobrī mūžības ceļos aizsaukta tulkotāja un bibliogrāfe Maija Gusāre-Garda (01.06.1942 – 27.10.2018) Maija Gusāre-Garda dzimusi Krāslavā skolotāju ģimenē, studējusi Latvijas Valsts Universitātes  Vēstures un filoloģijas fakultātē. Studentu apmaiņas...
Latvijas Rakstnieku savienība ar satraukumu uztvērusi Izglītības un zinātnes ministrijas plānus samazināt literatūras un latviešu valodas stundu skaitu skolās, kas iecerēts jaunajā pamatizglītības standartā un ietverts projektā VSS-1039 "Noteikumi par valsts pamat...
Oktobra sākumā projektā "Baltijas valstu Rakstnieku savienību sadarbības tīkls", kas tiek īstenots, pateicoties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” piešķirtajam finansējumam un VKKF līdzfinansējumam projektā "Baltijas valstu liter...
Pirkt avīzi...
Laikraksta ‘’konTEKSTS’’ oktobra numura tēma – Bibliotēku jautājums. Tā ietver sarunas ar reģionu bibliotēku vadītājām sadaļā “Lasītājs un Latvijas reģionu bibliotēkas”. Numura saruna ir ar bibliotēku padomes priekšsēdētāju Dzidru Šmitu kā ar...
Latviešu rakstnieks Jānis Joņevs 25.oktobrī Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā prezentē sava romāna "Jelgava 94" tulkojumu, ko izdevusi izdevniecība Izida. Autors piedalās lasījumos, diskusijās un tiekās ar medijiem. Autora dalību pasākumos Sofijā atbalsta: Latvij...