Ziņas

Visu vecumu iesācēji autori, kuri raksta dzeju vai prozu un vēlas pilnveidoties šajā virzienā, tiek aicināti piedalīties Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra rīkotajā un LR Kultūras ministrijas atbalstītajā Jauno un...
Rīgas Centrālā bibliotēka aicina apmeklēt dzejnieka Ulda Leinerta (1936-1969) 80 gadu atcerei veltītu dzejas pēcpusdienu „Gribu palikt gaismā” 1. decembrī plkst.17.00 (Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā). Tieši šogad 50 gadi apri...
29. oktobrī notika Ekspertu komisijas sēde. Tajā tika izvērtēti ārvalstu izdevēju pieteikumi Latvijas autoru daiļdarbu izdošanai svešvalodās, izņemot angļu valodu. Konkursu finansē Valsts Kultūras kapitāla fonds. Sēdē piedalījās Ekspertu komisija trīs cilvēk...
Pagājušo ceturtdien, 10. novembrī mūžībā aizgājusi rakstniece Astrīda Beināre (14.02.1937. – 10.11.2016). Daudzām skolēnu paaudzēm viņa bija prasīga un gudra vācu valodas skolotāja un pasniedzēja. No 1963. gada, kad Astrīda Beināre beidza LVU Vēstures un...
Mākslas kritiķe, feministe Jana Kukaine grāmatā pēta to, kā mūsdienu sabiedrībā tiek konstruēts mātišķības un sievietes jēdziens. Darba instrumenti – feministiskā teorija un mūsdienu (galvenokārt Latvijas) laikmetīgā māksla, kas savā māksliniecisko p...
Priekšstats par latviešiem kā caurcaurēm reālistiskiem ļaudīm, kuri gan ikdienā, gan literatūrā stingri turas pie cietās zemes un kuriem svešs ir fantāzijas lidojums, bieži vien mūsu apziņā iesakņojies tik dziļi, ka vairs neapšaubām tā patiesumu. Pēdēj...
Tradicionālos “Prozas lasījumus” šogad ievadīs ieskaņas pasākums “Transcendentie lasījumi”. Pasākums pulcēs vairākas sabiedrībā pazīstamas un ar literatūru saistītas personības, kas piedāvās klausītājiem īpaši šim vakaram radītus stāstus. Tos visu...
Aicinām apmeklēt dzejnieka Knuta Skujenieka 80. jubilejas atsvēti „Un kas man ko var padarīt?”, kas notiks 23. novembrī plkst.16.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā). Pasākumu vadīs aktieris Dainis Ozoliņš, jubilejas atsvētē pieda...
Katrīna un Mārtiņš ierodas nesen nopirktajās "Ozolu" mājās, kas noslēpušās dziļi mežā. Pārkāpjot vecā nama slieksni, viņi atrod vecu Mājasgrāmatu un nonāk it kā citā dimensijā - pazūds laiks, un nākamajās septiņās dienās jaunieši piedzīvo biedējo...
Sidrabiņa lietiņš lija Latviešu tautasdziesmas par Ziemassvētkiem Ziemassvētku noslēpumu un maģiju katra tauta izdzīvo un tulko savā veidā. Latviešu dzīvesziņa mājo mūsu tautasdziesmās. Sidrabiņa lietiņš un pīrāgs nabags gan jau būs zināms ikkatr...