Ziņas

Latvijas teātru repertuāru portfeļos ļoti pietrūkst dramaturģijas tekstu bērniem un jauniešiem. Un tā nav tikai šeit, tā tas ir arī Eiropā, pasaulē. Ir niša, kur labus, īstenā dzīvē balstītus tekstus ciena un godā ar vairākkārtējiem iestudējumiem. Dramat...
Selīns “Ceļojums līdz nakts galam” No franču valodas tulkojis Dens Dimiņš Grāmatas mākslnieciskais noformējums: Tomass Folks “Jāņa Rozes apgādā” iznācis franču rakstnieka Selīna romāns ‘’Ceļojums līdz nakts galam’’. Selīns (īstajā v...
Maija Krekle "Ilgu putni ar sasietiem spārniem. Austras Skujiņas dzīve un kaislības" Rīgā ierodas nemiera pilna tumšacaina meitene ar bubi galviņu, kura neprātīgi iemīlējusies pilsētā un dzejā. Austra vēlas nokārtot savu dzīvi un no sirds kāro būt tur, ku...
Inese Zandere “Kuģa žurnāls” Autogrāfu stunda Latvijas Grāmatu izstādē Vienlaikus ar Latvijas Grāmatu izstādi izdevniecība “Neputns” izdod Ineses Zanderes literāro dienasgrāmatu “Kuģa žurnāls”. “Kuģa žurnāls” ir literāra dienasgrāmata, k...
LATVJU BIZNESA MAZĀ ROKASGRĀMATA JAUNĀ LATVIEŠU ROMĀNĀ Pazīstamais radiožurnālists Dzintars Tilaks, kurš vislielāko popularitāti ieguva, veidojot ilggadējo pārraidi “Sirdslietu aģentūra”, vienmēr bijis cieši saistīts arī ar grāmatām: viņam pašam...
LATVIEŠA DZĪVES KŪLEŅI JAUNĀ STĀSTU KRĀJUMĀ Latviešu un ne tikai latviešu rakstnieku paradums savus darbus gan regulāri, gan tikai reizumis parakstīt ar pseidonīmu ir gan interesants literatūrvēsturisks fakts (ne velti par to sarakstīta pat atsevišķa grā...
HERNHŪTIEŠU MANTOJUMS JAUNĀ ROMĀNĀ Rakstnieces Ingunas Baueres vēsturiskos un dzimtas romānus iemīļojuši lasītāji visā Latvijā. Īpaši plašu popularitāti autorei atnesa darbi par dzejnieka Kārļa Skalbes sievas Lizetes dzīvi, “Mērnieku laiku” autora...
VĒSTURISKS ROMĀNS PAR LATVIJU LAIKU GRIEŽOS Latviešu vēsturiskā romāna lauciņā jau vairākus desmitus gadu redzamākie ir divu rakstnieku vārdi, kuru romāni vienmēr izraisa lielu interesi, tiek aizrautīgi lasīti, dedzīgi apspriesti un izdoti atkārtotās tir...
LATVIEŠIEM PAŠIEM SAVS DA VINČI KODS! Literārie konkursi jau ir kļuvuši par Apgāda Zvaigzne ABC rūpīgi koptu tradīciju. Vairākus gadus pēc kārtas apgāds organizēja bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras konkursu, kurā regulāri piedalījās plašs dalī...
Ar krāsām pret stresu Izkrāsojamās grāmatas pieaugušajiem pašlaik ir modes lieta gan Eiropā, gan ASV un Kanādā – pieauguši, nopietni cilvēki izkrāso sarežģītus zīmējumus, tādējādi harmonizējot sevi un atbrīvojoties no stresa. Arī Latvijā iznāku...