Ziņas

Radio personībai Jutai Jazz jauna grāmata! Tikko iznākusi jau otrā grāmata bērniem un pieaugušajiem “Koko un Riko jaunie piedzīvojumi”, burvīgs, ilustrēts pasaku krājums par atjautīgajiem žurku puikām Koko un Riko. Bērni Eviju Gulbi pazīst kā rakstniec...
Imants Liepiņš NĀVĒJOŠIE GAISA DĀRZI Dienas Grāmata, 2016, 240 lpp. 2016.gada 26.februārī pulksten 16.00 Latvijas Grāmatu izstādē Ķīpsalas hallē notiks žurnālista, rakstnieka un sabiedriskā aktīvista Imanta Liepiņa jaunākā pētījuma – grāmatas p...
Latviski iznāk igauņu rakstnieces Piretas Raudas grāmata bērniem “Princese pa pastu” Bērnu grāmatu izdevniecība “Liels un mazs” laiž klajā igauņu rakstnieces un mākslinieces Piretas Raudas (Piret Raud, 1971) stāstu krājumu pirmsskolas un jaunākā skol...
27.februārī no pl 13.00 -15.00 Ķīpasalas izstāžu hallē mēs gaidīsim gan lielus, gan mazus lasītājus uz "Bērnu grāmatu karuseli visu vecumu braucējiem" kurā varēsiet satikt iemīļotos bērnu grāmatu autorus: M.Runguli, J.Zvirgzdiņu, I.Samausku, I.Pakloni ...
The Latvian Writers’ Union has announced a contest for foreign publishers financed by the Ministry of Culture of Latvia. In the framework of the contest, there is an opportunity to receive a grant for publishing Latvian literature in English. This is the first of four cont...
Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas Literārā Akadēmija Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkurss Aicinājums dibināts 1976. gadā.  2016. gadā Aicinājumam apritēs 40. gadskārta. Konkursā ik gadus piedalās ap 70 jauniešu no visa...
Visi interesenti vēl līdz 2016. gada 25. februārim var pieteikties Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra rīkotajām dzejas un prozas meistardarbnīcām. Nodarbības norisināsies divreiz mēnesī, sestdienās visa gada garum...
Astoņpadsmitā februāra pēcpusdienā 16.35 pēc straujas, grūtas slimības mūžībā aizgāja Inta Čaklā – gudra, smalka litaratūrzinātniece un dzejas kritiķe.Gudra, skaista un gaiša Inta bija ne tikai literatūrā, tāda viņa bija arī ikdienā. Dzīve viņu tieša...
Latvijas Rakstnieku savienībā saņemta sēru vēsts. Vakar, 18. februārī, mūžībā aizgājusi izcilā literatūrzinātniece Inta Čaklā (1941.06.01. – 2016.18.02). Viņas ieguldījums latviešu dzejas kritikā ir neatsverams, tāpat kā darbs dažādu dzejas izlašu, dze...
Lācīša Tobiasa un Jura Zvirgzdiņa dzimšanas dienas pasākums notiek šo piektdien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sākums pulksten 17. Svinības rīko Bērnu literatūras centrs. ...