Ziņas

Ruta Štelmahere un izdevniecība "Neputns" priecāsies Jūs redzēt dzejoļu krājuma "Krekls" atvēršanā pirmdien, 29. februārī plkst. 18.00 Latvijas Rakstnieku savienībā, Lāčplēša ielā 48/50-12. Pasākumā muzicēs Elīna Kapicka, Līga Priede un Mareks Sarnovskis....
“Intensīvie dramaturģijas pamatu kursi ir visai aizraujoša divu mēnešu regulāra domubiedru tikšanās, kurus droši var saukt par pilnmēness skarto ļaudīm, kas vairs nespēj mierīgi klusēt, - kursus raksturo to pasniedzēja Rasa Bugavičute-Pēce, - Tiekamies, lai ru...
     25.02.2016. Apgāds „Mansards” Latvijas Grāmatu izstādē 2016 LATVIJAS GRĀMATU IZSTĀDE 2016 šogad notiks no 26. līdz 28. februārim izstāžu centrā „Ķīpsala”, un tajā esam ieplānojuši vairākus notikumus ar mērķi sniegt saviem lasītāji...
Latvijas teātru repertuāru portfeļos ļoti pietrūkst dramaturģijas tekstu bērniem un jauniešiem. Un tā nav tikai šeit, tā tas ir arī Eiropā, pasaulē. Ir niša, kur labus, īstenā dzīvē balstītus tekstus ciena un godā ar vairākkārtējiem iestudējumiem. Dramat...
Selīns “Ceļojums līdz nakts galam” No franču valodas tulkojis Dens Dimiņš Grāmatas mākslnieciskais noformējums: Tomass Folks “Jāņa Rozes apgādā” iznācis franču rakstnieka Selīna romāns ‘’Ceļojums līdz nakts galam’’. Selīns (īstajā v...
Maija Krekle "Ilgu putni ar sasietiem spārniem. Austras Skujiņas dzīve un kaislības" Rīgā ierodas nemiera pilna tumšacaina meitene ar bubi galviņu, kura neprātīgi iemīlējusies pilsētā un dzejā. Austra vēlas nokārtot savu dzīvi un no sirds kāro būt tur, ku...
Inese Zandere “Kuģa žurnāls” Autogrāfu stunda Latvijas Grāmatu izstādē Vienlaikus ar Latvijas Grāmatu izstādi izdevniecība “Neputns” izdod Ineses Zanderes literāro dienasgrāmatu “Kuģa žurnāls”. “Kuģa žurnāls” ir literāra dienasgrāmata, k...
LATVJU BIZNESA MAZĀ ROKASGRĀMATA JAUNĀ LATVIEŠU ROMĀNĀ Pazīstamais radiožurnālists Dzintars Tilaks, kurš vislielāko popularitāti ieguva, veidojot ilggadējo pārraidi “Sirdslietu aģentūra”, vienmēr bijis cieši saistīts arī ar grāmatām: viņam pašam...
LATVIEŠA DZĪVES KŪLEŅI JAUNĀ STĀSTU KRĀJUMĀ Latviešu un ne tikai latviešu rakstnieku paradums savus darbus gan regulāri, gan tikai reizumis parakstīt ar pseidonīmu ir gan interesants literatūrvēsturisks fakts (ne velti par to sarakstīta pat atsevišķa grā...
HERNHŪTIEŠU MANTOJUMS JAUNĀ ROMĀNĀ Rakstnieces Ingunas Baueres vēsturiskos un dzimtas romānus iemīļojuši lasītāji visā Latvijā. Īpaši plašu popularitāti autorei atnesa darbi par dzejnieka Kārļa Skalbes sievas Lizetes dzīvi, “Mērnieku laiku” autora...