Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā tulkojumu un izdevēju atbalsta programma

No 2016. līdz 2019. gada jūnijam LRS koordinēja Latvijas autoru darbu tulkošanas un izdošanas programmu ārzemēs, piedaloties platformas “Latvian Literature” (https://latvianliterature.lv/en/news) dibināšanā un darbā, gatavojoties starptautiskajai Londonas grāmatu izstādei 2018. gadā. Trīs gadu laikā, īstenojot šo funkciju, ārzemēs tika publicētas vairāk nekā 100 latviešu autoru grāmatas, izveidoti vairāk nekā 25 pilnu darbu tulkojumi, vairāk nekā 200 paraugtulkojumi, kā arī nodrošināta regulāra autoru un nozares pārstāvju mobilitāte. Ar LRS starpniecību ārzemēs izdoto grāmatu kolekcijas dāvinājumi glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā.

Sadarbība ar EWC

LRS aktīvi sadarbojas ar lielāko Eiropas rakstnieku un tulkotāju organizāciju tīklu – Eiropas Rakstnieku padomi (European Writers’ Council), kas dod Latvijas autoriem iesaisti globālos literatūras procesos. EWC daudz dara autortiesību aizstāvības jomā, vērtējot Eiropas Savienības likumdošanas iniciatīvas. 2019. gadā Latvijā notika European Writers’ Council ģenerālā asambleja, kuras laikā tika veidoti ciešāki kontakti ar citu valstu un reģionu organizācijām. Sadarbībā ar EWC starptautiskā mērogā tika izteikts atbalsts vārda un autoru brīvībai Baltkrievijā #freeBelarus kā arī nosodījums par Krievijas iebrukumu Ukrainā.     


Sadarbība ar Baltijas valstu rakstnieku organizācijām

Latvija ir biedrs Baltijas jūras Rakstnieku padomē  (Baltic Writers’ Council), kuras paspārnē atrodas Baltijas Rakstnieku un Tulkotāju centrs Visbijā. Tulkotāja Mudīte Treimane ir šīs organizācijas valdes locekle.

2017. gada LRS iniciēja starptautisko projektu, nodrošinot īstermiņa tīklošanos starp 3 Baltijas valstu Rakstnieku savienībām, kā arī to pavadošos  pasākumus. Projektu atbalstīja Nordic Culture Point finansējuma ietvaros un tas, LRS koordinēts, tika sekmīgi īstenots 2018. gadā, paverot iespēju uzsākt 3 gadu tīklošanās projektu, kura koordināciju veica Lietuvas rakstnieku savienība (2019 -2022).

Īstenojot daudzveidīgo sadarbību starp Baltijas valstu Lietuvas, Igaunijas un Latvijas rakstnieku organizācijām tika iniciēta Baltijas asamblejas balvas literatūrā laureātu darbu izdošana, kas Latvijā no 2020. gada tiek īstenota ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Paralēli Lietuvas Rakstnieku savienības administrētā un Baltijas Kultūras fonda atbalstītā projektā tika izstrādāts kopīgs triju Baltijas valstu literatūras krājums angļu valodā “No More Amber”, kura pirmais numurs izdots 2021. gada vasarā.

Baltijas asamblejas laureātu darbu tulkojumu izdošana

Baltijas asamblejas laureātu darbu tulkojumu izdošana ir projekts, kas sākts Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, redzot ka netiek īstenota regulāra Baltijas Asamblejas balvas literatūrā laureātu darbu tulkošana, kā tas bija paredzēts šo balvu dibinot.  

2020. gadā sērijā “Jaunā klasika” izdotās grāmatas:

  • igauņu dzejnieces Enes Mihkelsones  godalgotais  dzejas  krājums  “Tornis”  (balva piešķirta 2010. gadā, no igauņu valodas atdzejojis Gundars Godiņš)
  • igauņu dramaturga Jāna Tetes lugu krājums “Tilts” (balva piešķirta 2002. gadā, no igauņu valodas tulkojusi Rūta Karma)
  • lietuviešu dzejnieka Marcēlija Martinaiša dzejas krājums “K. B. aizdomās turamais un citi dzejoļi” (balva piešķirta 2007. gadā, no lietuviešu valodas atdzejojuši Pēters Brūveris un Emija Grigorjeva, redaktors – Jānis Elsbergs)

2021. gadā tika izdota ceturtā sērijas grāmata – Vlada Brazjūna dzejas izlase “Atmiņas pārliešana”.

Grāmatas sagatavošanā tās redaktors, koncepta autors un atdzejotājs Jānis Elsbergs iesaistīja virkni tulkotāju: Indru Brūveri-Darulieni, Emiju Grigorjevu, Daigu Lapāni. Izdevumā izmantoti arī klasiķu Knuta Skujenieka un Pētera Brūvera atdzejojumi. Tekstu gala redakciju veikuši Ingmāra Balode un Jānis Elsbergs, korektore Māra Rūmniece. Grāmatas un arī visas sērijas dizainu veidojis mākslinieks Aleksejs Muraško.

Visas līdz šim izdotās sērijas “Jaunā klasika” grāmatas iespējams iegādāties Latvijas grāmatnīcās.

No More Amber

Lietuvas Rakstnieku savienības administrētā un Baltijas Kultūras fonda atbalstītā projektā tika izstrādāts kopīgs triju Baltijas valstu literatūras krājums angļu valodā “No More Amber”, kura pirmais numurs izdots 2021. gada vasarā.

Izdevumā ir apkopoti Baltijas valstu autoru proza un dzeja tulkojumos angļu valodā, sniedzot iespēju ar tiem iepazīties gan kaimiņvalstīs, gan visā pasaulē. Katras valsts autoru sarakstus un konkrētos tekstus izvēlējās attiecīgās valsts redaktors  (Toms Treibergs (LV), Marius Burokas (LT)  un  Berit  Kaschan (EST)), tomēr izdevuma koncepcija un saturs tika  izstrādāts  trim Baltijas  valstīm  cieši  sadarbojoties savā starpā.

Sekot līdzi jaunumiem iespējams No More Amber Facebook lapā.

Iegādāties izdevumu iespējams interneta vietnē www.nomoreamber.com.