Citi projekti

Rezidenču programma Dubultu Rakstnieku namā

No dažādiem avotiem (valsts, pašvaldībās, VKKF) finansētajā programmā 2020-2021. gadā Dubultu Rakstnieku namā īstenotas vairāk nekā 70 autoru rezidences: par Kultūras ministrijas (36), Jūrmalas pilsētas domes (6), VKKF (25 rezidences) un privāti apmaksātiem līdzekļiem.

Neformālās izglītības programma autoriem “Maizi vai Grāmatu”

Neformālās izglītības programmu autoriem “Maizi vai Grāmatu ietvaros 2020. un 2021. gadā ir notikušas vairāk nekā divdesmit dažādu jomu profesionāļu lekcijas, lai palīdzētu autoriem paplašināt savas prasmes pavadošās nozarēs (darbā ar medijiem un sociālajiem tīkliem, pasākumu rīkošanā, nodokļu sistēmā, autortiesībās utt.).

Ar programmas lekcijām video formātā iespējams iepazīties LRS Facebook lapā.

Literārais laikraksts “konTEKSTS”

2017.–2022. gadā LRS izdeva literāro laikrakstu “konTEKSTS”, kas iznāca reizi mēnesī un bija vienīgais mēneša literārais izdevums Latvijā. Līdz 2021. gadam “konTEKSTA” galvenā redaktore bija Sandra Ratniece, bet 2021. gadā – Signe Viška. Pēdējais mēnešraksta numurs iznāca 2021. gada decembrī.