Ziedot Dubultu rakstnieku namam

Sabiedriskā labuma organizācija biedrība Latvijas Rakstnieku savienība pārstāv savu biedru: rakstnieku, dzejnieku, tulkotāju, dramaturgu literatūras pētnieku un kritiķu profesionālās un sociālās intereses Latvijā. Biedrība no saviem līdzekļiem uztur Dubultu rakstnieku namu, kurā ik gadu radošās rezidencēs aktīvi darbojās Latvijas autori, radot jaunus mākslas darbus, tomēr nama uzturēšana paliek aizvien dārgāka. Aicinām jūs atbalstīt šī nama darbību ar ziedojumiem.   

Latvijas Rakstnieku savienības rekvizīti ziedojuma ieskaitīšanai:
Biedrība “Latvijas Rakstnieku savienība”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40008003096
Juridiskā adrese: Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006
Banka: AS “SEB banka”
Konts: LV75UNLA0002500700001
SWIFT: UNLALV2X
Maksājuma mērķī norādot: ziedojums Dubultu rakstnieku nama attīstībai  

Ja vēlaties ziedot kā ANONĪMS ZIEDOTĀJS, maksājumu izdevumā norādiet: Anonīms ziedojums Dubultu rakstnieku nama attīstībai.

Latvijas Rakstnieku savienība pateicas ikvienam ziedotājam par viņa nesavtīgo ieguldījumu latviešu literatūras attīstībā.