Kontakti

                    APMEKLĒTĀJU UN BIEDRU IEVĒRĪBAI!!!

LRS birojs ir pārcēlies uz JAUNĀM telpām Rīgas Latviešu biedrībā. 

IR MAINĪJUSIES BIROJA ADRESE UN ADRESE PASTA SŪTĪJUMIEM!!!! 

Jaunā adrese ir: Merķeļa iela 13, 423. kabinets, LV-1050, Rīga

Manuskriptus neuzglabājam, nerecenzējam un atpakaļ neizsniedzam. 

Lūdzam NESŪTĪT pasta sūtījumus uz mūsu juridisko adresi Kuršu ielā! Pasta sūtījumiem domāta tikai biroja adrese: Merķeļa iela 13, 423. kabinets, LV-1050, Rīga

Latvijas Rakstnieku savienība


Biroja un pasta adrese: 

Merķeļa iela 13, 423. kabinets, LV-1050, Rīga

Tālr. 37128326474 (darba dienās no pulksten 10 līdz 16)  e-pasts lrs@rakstnieciba.lv 

e-pasts rēķiniem un grāmatvedības dokumentiem lrsgramatvediba@gmail.com

 

Seko līdzi Latvijas Rakstnieku savienības aktualitātēm:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube


Priekšsēdētājs
Arno Jundze, tālr. 28326474

Sekretārs referents
Ronalds Briedis, tālr. 28311929, e-pasts ronalds.briedis@inbox.lv

Dzejas un prozas literārais konsultants
Aivars Eipurs, tālr. 29276358, e-pasts eipursdoc@inbox.lv

Dramaturģijas literārais konsultants
Lauris Gundars, tālr. 29541099, e-pasts 02@laurisgundars.lv

Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja
Linda Zulmane:  Kūrmājas prospekts 13 – 305. kab.

Ekspertu komisijas priekšsēdētāja (LRS jauno biedru uzņemšana) Sandra Ratniece,
e-pasts: ratniece.epasts@gmail.com, tālr. 26 307 672

Informācija par Dubultu Rakstnieku nama rezervācijas iespējām:
e-pasts: dubulturezidencelrs@gmail.com
tālr. +37128326756

 


LRS valde

Valdes locekļi

(ievēlēti LRS biedru sapulcē 2019. gada 12. maijā uz 4 gadiem)

Arno Jundze – priekšsēdētājs
Guntis Berelis
Māris Bērziņš
Ronalds Briedis
Maija Burima
Ieva Kolmane
Haralds Matulis
Sandra Ratniece
Mudīte Treimane
Kristaps Vecgrāvis
Egīls Venters
Linda Zulmane

Pārstāvju sapulce

(ievēlēti LRS biedru sapulcē 2019. gada 12. maijā uz 4 gadiem)

Ingmāra Balode
Guntis Berelis
Ērika Bērziņa
Māris Bērziņš
Ronalds Briedis
Maija Burima
Inguna Cepīte
Jana Egle
Aivars Eipurs
Lauris Gundars
Kristīne Ilziņa
Arno Jundze
Jānis Jurkāns
Ieva Kolmane
Haralds Matulis
Dace Meiere
Renāte Punka
Anna Rancāne
Sandra Ratniece
Edvīns Raups
Guna Roze
Valdis Rūmnieks
Māris Rungulis
Lita Silova
Dace Sparāne-Freimane
Toms Treibergs
Mudīte Treimane
Kristaps Vecgrāvis
Egīls Venters
Osvalds Zebris
Linda Zulmane

Revīzijas komisija

(ievēlēta LRS biedru sapulcē 2019. gada 12. maijā uz 4 gadiem)

Eva Mārtuža – priekšsēdētāja
Evija Gulbe
Laimdota Ločmele

Ekspertu komisija

(ievēlēta LRS Valdes sēdē 2019. gada 12. maijā uz 4 gadiem)

Ratniece Sandra – priekšsēdētāja
Berelis Guntis
Briedis Ronalds
Eipurs Aivars
Gulbe Evija
Gundars Lauris
Moreino Sergejs
Silova Lita
Treimane Mudīte


Latvijas Rakstnieku savienības rekvizīti

Vien. reģ. nr. 40008003096

A/s SEB banka, konts LV75 UNLA 0002 5007 0000 1

Kods UNLALV2X

Juridiskā adrese: Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006