Biedriem

Biedra nauda

Iestāšanās nauda Latvijas Rakstnieku savienībā ir EUR 35. Biedra kartes (neobligāta) izgatavošanas izmaksas ir EUR 5. Iestāšanās gadā biedrs nomaksā tikai iestāšanās naudu. Ar nākamo pilno kalendāro gadu biedrs sāk maksāt biedra naudu.

LRS biedra naudas apmērs saskaņā ar 2014. gada biedru sapulces lēmumu ir EUR 15 strādājošajiem un EUR 7,50 pensionāriem (gadā).

Biedriem, kas kāda iemesla dēļ nav spējīgi veikt biedru naudas maksājumus, ir tiesības lūgt atbrīvot tos no maksājumiem, uzrakstot attiecīgu iesniegumu Valdei.

Ar 2018. gadu Latvijas Rakstnieku savienības biedri, kas sasniegusi 80 gadu vecumu, ir atbrīvoti no pienākuma veikt biedra naudas maksājumus.

Lūdzam biedrus veikt maksājumus uz LRS kontu:

Latvijas Rakstnieku savienība, biedrība
Vien. reģ. nr. 40008003096
A/s SEB banka, konts LV75 UNLA 0002 5007 0000 1

Vai samaksāt LRS birojā:

Merķeļa iela 13, 423. kabinets, LV-1050, Rīga, tālr. 28311929


Ja kāds biedrs nav pārliecināts, ka LRS rīcībā ir jaunākā informācija par viņa darbiem, dzīvesvietu, tālruņa numuru un e-pastu, lūdzam atsūtīt to uz LRS e-pastu lrs@rakstnieciba.lv, vai nosūtīt uz LRS biroju Merķeļa iela 13, 423. kabinets, LV-1050, Rīga, tālr. 28311929.

Kontaktinformācijai, kas ir ievietojama arī meklēšanai interneta resursos, lūdzam pievienot atsauci „publiskai pieejamībai”. Autorus, kam ir pieeja to profiliem LRSP mākslinieku reģistram mājas lapā www.makslinieki.lv, lūdzam veikt aktuālākos papildinājumus.