Biedru saraksts
Ābele Inga     1972.05.10. Dramaturģe, rakstniece, dzejniece
Aivars Eduards 1956.13.03. Dzejnieks, atdzejotājs, prozaiķis
Aizpuriete Amanda 1956.28.03. Dzejniece, atdzejotāja
Akmentiņš Andris 1969.16.09. Dzejnieks, atdzejotājs
Aļķe Astrīda 1937.11.06. Kritiķe
Ankrava Sigma 1951.26.03. Literatūrzinātniece un tulkotāja
Artavs Valdis 1928.29.08. Dzejnieks
Atāls Valdis 1950.25.11. Dzejnieks
Aumale Indra 1944.25.10. Tulkotāja
Auseklis Uldis 1941.30.10. Dzejnieks
Auškāps Raimonds 1952.27.04. Tulkotājs
Auziņš Arnolds 1931.29.11. Dzejnieks, dramaturgs, rakstnieks
Avens Voldemārs Kārlis 1924.12.01. Dzejnieks, gleznotājs
Avotiņa Daina 1926.04.11. Dzejniece, prozaiķe, tulkotāja
Avotiņš Viktors 1947.12.12. Dzejnieks
Balode Ingmāra 1981.29.01. Dzejniece, tulkotāja
Bankovskis Pauls 1973.10.03. Prozaiķis
Bauere Inguna 1960.23.07. Prozaiķe
Beķere Ingūna 1965.19.02. Tulkotāja
Bels Alberts 1938.06.10. Prozaiķis
Berelis Guntis 1961.02.07. Kritiķis, prozaiķis
Bērsons Ilgonis 1931.11.06. Kritiķis, literatūrzinātnieks
Berzinska Lilija 1978.18.12. Prozaiķe, tulkotāja
Bērziņa Ērika 1977.20.07. Dzejniece
Bērziņš Māris 1962.07.12. Prozaiķis
Bērziņš Uldis 1944.17.05. Dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs
Bībers Gunārs 1931.09.12. Literatūrzinātnieks, kritiķis
Binde Ilze 1941.07.07. Dzejniece
Birbele Aiva 1968.03.11. Dramaturģe
Brice Silvija 1958.16.04. Tulkotāja
Brīdaka Lija 1932.03.09. Dzejniece
Briedis Andris 1937.15.08. Satīriķis
Briedis Leons 1949.16.12. Dzejnieks, atdzejotājs
Briedis Ronalds 1980.25.08. Dzejnieks, kritiķis, rakstnieks
Broks Antons 1929.21.12. Kinoscenārists
Burima Maija 1971.10.03. Literatūrzinātniece
Burtniece Anda 1931.26.09. Teātra kritiķe
Cepīte Inguna 1960.25.10. Rakstniece, publiciste
Cielēna Māra 1954.29.05. Prozaiķe, dzejniece, atdzejotāja, tulkotāja
Cigaļska Irina 1939.18.05. Dzejniece, atdzejotāja
Cimare Elita Franciska 1968.28.06. Rakstniece, tulkotāja
Cimdiņa Ausma 1950.30.09. Kritiķe, literatūrzinātniece
Cine Ārija 1956.18.03. Prozaiķe
Čākurs Jānis 1937.04.11. Kritiķis, prozaiķis
Čerevičņika Irina 1942.06.02. Dzejniece, atdzejotāja
Čilačava Rauls 1948.15.05. Dzejnieks, tulkotājs, literatūrpētnieks, publicists
Daukste-Silasproģe Ingūna 1968.03.12. Literatūrzinātniece
Deniņa Dace 1973.31.03. Tulkotāja
Dimiņš Dens 1974.25.12. Tulkotājs
Dobrovenskis Roalds 1936.02.09. Prozaiķis
Dozorcevs Vladens 1939.03.07. Dramaturgs, prozaiķis
Dragiļevs Dmitrijs 1971.14.08. Dzejnieks, rakstnieks
Draguna Agita 1970.06.12. Dzejniece
Dreika Dagnija 1951.02.05. Dzejniece, atdzejotāja
Dreiže Laura 1990.12.06. Prozaiķe, tulkotāja
Dubiņa Ieva 1968.18.06. Kritiķe
Egle Jana 1963.07.04. Prozaiķe, dzejniece
Eglīte Biruta 1957.23.02. Prozaiķe
Einfelds Jānis 1967.27.03 Prozaiķis
Elsberga Solveiga 1938.01.09. Tulkotāja, esejiste
Elsbergs Jānis 1969.18.01 Dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs
Ezīte Žanna 1937.20.06. Tulkotāja, kritiķe
Freinberga Silvija 1928.18.11. Literatūras un teātra kritiķe
Gaigala Austra 1979.24.08. Literatūrzinātniece, kritiķe
Gaiķu Māris 1973.10.09. Dzejnieks
Gaile Inga 1976.29.06. Dzejniece
Gailīte Anna Skaidrīte 1940.20.07. Prozaiķe
Gailītis Harijs 1941.11.08. Kritiķis
Gaitniece Lāsma 1981.20.04. Kritiķe
Gammeršmids Viktors 1955.14.02. Tulkotājs
Gāle Rita 1925.30.09. Dzejniece
Goba Arturs 1932.25.10. Dzejnieks
Godiņš Guntars 1958.26.04. Dzejnieks, atdzejotājs
Gransberga Irēna 1951.19.07. Tulkotāja
Graudiņa Ilze 1968.06.11. Prozaiķe
Gudaņecs Nikolajs 1957.17.05. Dzejnieks, atdzejotājs
Gulbe Evija 1979.27.02. Rakstniece
Gulbis Harijs 1926.25.10. Dramaturgs, prozaiķis
Gundars Lauris 1958.12.11. Dramaturgs, prozaiķis
Gusāre-Garda Maija 1942.01.06. Tulkotāja
Gūtmane Margita 1943.24.10. Dzejniece, atdzejotāja, prozaiķe, tulkotāja
Ģibiete Silvija 1946.29.01. Tulkotāja
Hānbergs Ēriks 1933.29.05. Prozaiķis
Hausmanis Viktors 1931.06.12. Literatūras un teātra zinātnieks
Helds Juris 1942.20.07. Dzejnieks, dramaturgs, aktieris
Hristovskis Sergejs 1942.14.08. Tulkotājs
Ikstena Nora 1969.15.10. Prozaiķe
Indrāne Ilze 1927.23.04. Prozaiķe
Ivbulis Viktors 1933.31.05. Literatūrzinātnieks
Jankavs Pēteris 1964.13.04. Tulkotājs
Jakoviča Aija 1955.06.05. Tulkotāja
Jansone Ilze 1982.11.09. Prozaiķe
Jarmolinska Tatjana 1924.17.09. Tulkotāja
Johansons Pāvils 1947.18.10. Dzejnieks
Jugāne Vija 1941.19.06. Kritiķe
Jundze Arno 1965.30.06. Prozaiķis, literatūrzinātnieks
Jurkāns Jānis 1950.12.07. Dramaturgs, rakstnieks, aktieris
Kākulis Jānis 1959.06.05. Dzejnieks
Kalna Nora 1939.01.11. Dzejniece, atdzejotāja
Kalnačs Benedikts 1965.25.02. Literatūrzinātnieks
Kalnciema Ieva 1939.09.02. Tulkotāja
Kalniņa Ieva 1957.01.01. Dzejniece
Kalpiņa Rudīte 1966.04.08. Prozaiķe
Kaltiņa Velta 1931.28.06. Dzejniece
Kārkliņa Dina 1970.15.09. Tulkotāja
Karma Rūta 1958.14.06. Tulkotāja
Kasjaničs Jurijs 1955.29.04. Dzejnieks
Kerliņa Mirdza 1949.14.06. Dzejniece, prozaiķe
Klampe Milda 1959.24.06. Dzejniece, tulkotāja, redaktore
Klāna Kelīna 1931.01.08. Prozaiķe
Kļava Mirdza 1924.17.09. Prozaiķe
Kļavis Aivars 1953.17.07. Prozaiķis
Knolls Matiass 1963.09.03. Dzejnieks, atdzejotājs
Kolmane Ieva 1965.20.08. Literatūrfilosofe, kritiķe, tulkotāja
Kolmanis Arvis 1959.25.04. Prozaiķis, tulkotājs
Kordževa Jeļena 1961.30.10. Prozaiķe
Kota Laima 1962.20.01. Prozaiķe
Kronbergs Juris 1946.09.08. Dzejnieks, atdzejotājs
Kubuliņa Anda 1942.14.08. Kritiķe
Kudapa Maija 1937.02.12. Tulkotāja, satīriķe
Kūlis Ēriks 1941.12.11. Prozaiķis
Ķuzāne Lūcija 1927.30.10. Prozaiķe
Lāce – Verhaeghe Ilze 1957.10.03. Tulkotāja
Lācītis Vilis 1975.20.11. Prozaiķis
Lāms Edgars 1958.21.02. Literatūrzinātnieks
Langa Liāna 1960.23.02. Dzejniece
Lanss Ēriks 1940.28.01. Prozaiķis, scenārists
Laukmane Maija 1953.17.05. Dzejniece
Laumane Benita 1937.03.06. Valodniece
Lediņa Rute 1929.19.05. Tulkotāja
Lejiņš Jānis 1954.06.01. Prozaiķis
Lešinska-Geibere Ieva 1958.02.07. Tulkotāja
Līce Anda 1941.27.04. Dzejniece, prozaiķe
Liepa Anita 1928.18.01. Prozaiķe
Liepiņa Ilga 1959.14.02. Prozaiķe, dramaturģe
Liepiņš Jānis 1930.19.10 Esejists, ārsts
Linē Aldis 1966.10.05. Kinodramaturgs, dramaturgs, TV un kino redaktors, teātra vēsturnieks
Liniņš Ingus 1955.22.12. Tulkotājs
Liseka Tamāra 1948.14.04. Tulkotāja
Ločmele Laimdota 1964.04.03. Literatūrzinātniece
Ločmelis Alberts 1937.08.11. Dzejnieks
Losberga Milda 1923.17.06. Dzejniece, prozaiķe, literatūrzinātniece
Lubējs Ints 1931.19.06. Prozaiķis
Lukaševičs Valentīns 1968.27.10. Prozaiķis
Ļevkins Andrejs 1954.22.12. Prozaiķis
Mackova Jolanta 1953.08.10. Kritiķe
Makarova Milena 1972.18.09. Dzejniece, atdzejotāja
Manfelde Andra 1973.26.09. Dzejniece, prozaiķe
Mārtuža Eva 1954.15.12. Dzejniece
Meiere Dace 1973.17.04. Tulkotāja
Melgalve Ieva 1981.13.01. Prozaiķe, dzejniece, dramaturģe, kritiķe, tulkotāja
Mežavilka Rūta 1971.07.03. Dzejniece, prozaiķe, dramaturģe
Migla Andrejs 1940.30.11. Prozaiķis, dramaturgs
Miķelsone Liāna 1953.18.08. Prozaiķe
Misiņa Māra 1949.31.08. Dzejniece
Moreino Sergejs 1964.28.07. Dzejnieks, atdzejotājs
Nemiera Linda 1981.11.03. Prozaiķe
Novikovs Vladimirs 1947.06.05. Dzejnieks, atdzejotājs
Ogriņš Andris 1975.11.08. Dzejnieks
Olbiks Aleksandrs 1939.28.04. Prozaiķis
Osina Faina 1939.02.08. Dzejniece
Ošurkova Jevgenija 1951.18.01. Dzejniece
Ozerska Ināra 1969.06.04. Dzejniece
Paklone Inese 1954.15.07. Rakstniece, tulkotāja
Pančenko Vera 1934.06.05. Dzejniece
Paukšs Hermanis 1953.26.07. Dramaturgs, režisors, aktieris, prozaiķis
Peldekse Ingrīda 1964.26.09. Tulkotāja
Peters Jānis 1939.30.06. Dzejnieks
Pētersone Inese 1952.12.05. Tulkotāja
Plūme Ieva 1973.11.02. Prozaiķe
Poišs Mārtiņš 1937.13.01. Kritiķis, tulkotājs
Poļakova Māra 1975.16.07. Tulkotāja
Priede Dace 1954.05.08. Prozaiķe
Punka Renāte 1965.06.12. Tulkotāja
Puriņš Andris 1950.25.03. Prozaiķis, scenārists
Putniņš Pauls 1937.12.11. Dramaturgs
Radzobe Silvija 1950.29.04. Literatūrzinātniece, teātra kritiķe
Raibīs 1983.04.06. Rakstnieks
Ratniece Sandra 1969.20.04. Literatūrzinātniece, kritiķe
Rancāne Anna 1959.12.06. Dzejniece
Raups Edvīns 1962.27.12. Dzejnieks, atdzejotājs
Repše Gundega 1960.13.01. Prozaiķe, mākslas zinātniece
Rokpelnis Jānis 1945.02.10. Dzejnieks
Roze Guna 1965.17.02. Prozaiķe
Rozenberga Zane 1948.29.02. Tulkotāja
Rožkalne Anita 1956.28.04. Literatūrzinātniece, kritiķe
Rugāja Viola 1935.16.01. Tulkotāja
Rūja Valdis 1928.09.01. Dzejnieks
Rukšāne-Ščipčinska Dace 1969.07.08 Prozaiķe
Rūmniece Māra 1955.14.06. Tulkotāja
Rūmnieks Valdis 1951.06.10. Prozaiķis, literatūrzinātnieks
Runce Rute 1926.15.11. Tulkotāja
Rungulis Māris 1950.16.05. Dzejnieks
Rutmane Sandra 1960.13.03. Tulkotāja
Ryučāns Joņs 1962.27.03 Dzejnieks, tulkotājs
Sadlovskis Jurijs 1970.06.05. Dzejnieks, atdzejotājs
Sakse Elga 1930.11.08. Tulkotāja
Salējs Māris 1971.13.01. Dzejnieks, atdzejotājs
Samauska Ieva 1969.16.04. Prozaiķe, dzejniece
Segliņš Uģis 1963.05.04. Dramaturgs
Silova Lita 1968.09.04. Literatūrzinātniece
Simsone Bārbala 1978.22.06. Literatūrzinātniece, kritiķe
Sīpolniece Inta 1952.13.03. Tulkotāja
Sirmā Daina 1958.10.11. Dzejniece
Skābārdis Zigurds 1971.30.10. Tulkotājs
Skujenieks Knuts 1936.05.09. Dzejnieks, atdzejotājs
Skujiņš Zigmunds 1926.25.12. Prozaiķis
Skurbe Astrīda 1937.03.05. Literatūrzinātniece, kritiķe
Sloka Atis 1947.24.11. Prozaiķis, tulkotājs, dzejnieks
Sniedze Evita 1974.06.08. Dramaturģe, teātra zinātniece
Sniķere Velta 1920.25.12. Dzejniece
Snips Artūrs 1949.04.03. Prozaiķis
Sparāne Dace 1968.23.06. Dzejniece, esejiste, kritiķe, redaktore
Spāre Vladis 1953.04.03. Prozaiķis
Sproģis Alberts 1924.09.10. Dzejnieks
Staprāns Raimonds 1926.13.10. Dramaturgs
Steiga Miermīlis 1927.15.07. Prozaiķis, satīriķis
Stradiņš Jānis 1933.10.12. Prozaiķis, zinātnieks
Strazda Brigita 1937.22.09. Tulkotāja
Struka Ieva 1974.25.03. Teātra zinātniece
Stumbre Lelde 1952.30.01. Dramaturģe
Šimkus Iveta 1964.01.04. Dzejniece
Šnipke Gunta 1955.16.04. Dzejniece, arhitekte
Šņore Egīls 1954.30.01. Rakstnieks, dramaturgs
Štelmahere Ruta 1965.11.01. Dzejniece
Tārauda Ingrīda 1971.30.06. Dzejniece
Tauriņš Edvīna 1937.15.10. Prozaiķis
Tīfentāle Alise 1977.03.06. Prozaiķe
Tilaks Dzintars 1959.07.09. Rakstnieks
Tīrmanis Valdis 1961.22.04. Prozaiķis
Treimane Mudīte 1948.29.09. Tulkotāja
Treimanis Matīss 1969.17.07. Tulkotājs
Ulberga Kristīne 1979.15.05. Prozaiķe
Usāns Francis 1938.18.09. Aforists
Uzulēna Aija 1965.07.12. Tulkotāja
Vāczemniece Alda 1961.03.05. Tulkotāja
Vādons Jānis 1979.04.02. Dzejnieks
Valks Jānis 1982.23.02. Prozaiķis
Vālodze Aija 1957.07.06. Prozaiķe, tulkotāja
Vāvere Vera 1929.31.12. Literatūrzinātniece, kritiķe
Vecgrāvis Viesturs 1948.12.03. Literatūrvēsturnieks
Veinberga Jana 1964.28.04. Prozaiķe
Vensko Sandra 1958.25.05 Dzejniece, dramaturģe
Venters Egīls 1964.22.04 Prozaiķis
Vērdiņš Kārlis 1979.28.07. Dzejnieks, atdzejotājs, kritiķis
Vēveris Jānis 1960.25.03 Prozaiķis
Viks 1939.01.04. Dzejnieks, prozaiķis
Vīķe-Freiberga Vaira 1937.01.12. Literatūrzinātniece, folkloriste
Vilsons Ēriks 1956.02.03. Dramaturgs
Voitkāns Armīns 1940.25.08. Tulkotājs
Zālīte Māra 1952.18.02. Dzejniece, dramaturģe
Zālītis Jānis 1951.03.07. Literatūrzinātnieks
Zandere Inese 1958.15.09. Dzejniece, prozaiķe
Zebris Osvalds 1975.21.02. Prozaiķis
Zeibots Andris 1950.12.09. Rakstnieks, dramaturgs, dzejnieks
Zeile Pēteris 1928.14.01. Kritiķis
Zelčs Ainārs 1958.11.06. Rakstnieks
Zello Jevgeņijs 1954.28.11. Prozaiķis
Zemzaris Uldis 1928.24.02. Prozaiķis, gleznotājs
Zeps Jānis 1948.02.02. Dzejnieks
Ziedonis Rimants 1962.17.06. Dzejnieks, prozaiķis
Zihmanis Modris 1927.01.12. Dzejnieks
Zīle Monika 1941.20.07. Prozaiķe, publiciste
Zirnis Egīls 1956.09.12. Dzejnieks
Zulmane Linda 1967.27.11. Literatūrzinātniece
Zvirgzdiņš Juris 1941.13.02. Prozaiķis, bērnu rakstnieks
Zvirgzds Ilmārs 1971.11.09. Tulkotājs, kritiķis
Žīgure Anna 1948.25.08. Tulkotāja, prozaiķe
Žolude Inga 1984.09.08. Prozaiķe, literatūrpētniece, kritiķe
Žuravļovs Sergejs 1954.12.07. Dzejnieks, atdzejotājs
Žuravska Dzintra 1939.13.01. Prozaiķe, dzejniece

Sadarbības partneri