Kontakti

Uzmanību!!!

Lūdzam izmantot jauno Latvijas Rakstnieku savienības e-pastu  lrs@rakstnieciba.lv Līdzšinējais e-pasts rakstnieki@apollo.lv vairs netiek izmantots!!! Manuskriptus neuzglabājam, nerecenzējam un atpakaļ neizsniedzam

Latvijas Rakstnieku savienība


Biroja adrese: A. Čaka iela 37-1
Tālr. 67555180 e-pasts lrs@rakstnieciba.lv

Pieņemšanas laiks rudens un ziemas periodā – pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 12 līdz 16. Pārējā laikā saziņai izmantot kontaktos norādītos tālruņus un e-pastus

Pasta adrese: Rīga A. Čaka iela 37-1  LV 1011 

Priekšsēdētājs
Arno Jundze, tālr. 67555180, mob. 29161981

Izpilddirektors
Jānis Jurkāns, tālr. 67555180

Sekretārs referents
Ronalds Briedis, tālr. 67555180, e-pasts lrs@rakstnieciba.lv

Dzejas un prozas literārais konsultants
Aivars Eipurs, tālr. 29276358, e-pasts eipursdoc@inbox.lv

Dramaturģijas literārais konsultants
Lauris Gundars, tālr. 29541099, e-pasts 02@laurisgundars.lv

Izdevēju un tulkotāju atbalsta programmu koordinatore
Jeļena Budanceva, e-pasts budanceva@gmail.com

Mobilitātes programmas koordinatore
Inga Žolude, e-pasts zoludeinga@gmail.com

Dubultu Rakstnieku nama pārvaldnieks
Dubulti, Aspazijas iela 4
Ivars Dobelnieks, tālr. 29284491

Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja
Linda Zulmane:  Kūrmājas prospekts 13 – 305. kab.

http://www.viacultura.lv/literaraakademija


Latvijas Rakstnieku savienības rekvizīti

Vien. reģ. nr. 40008003096

A/s SEB banka, konts LV75 UNLA 0002 5007 0000 1

Kods UNLALV2X

Juridiskā adrese: Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006


LRS valde

Valdes locekļi

(ievēlēti LRS biedru sapulcē 2017. gada 7. maijā uz 2 gadiem)

Arno Jundze
Guntis Berelis
Ronalds Briedis
Jānis Jurkāns
Ieva Kolmane
Sandra Ratniece
Māris Rungulis
Valdis Rūmnieks
Mudīte Treimane
Egīls Venters
Linda Zulmane
Inga Žolude

 


Revīzijas komisija

(ievēlēta LRS biedru sapulcē 2017. gada 7. maijā uz 2 gadiem)

Daina Sirmā
Ilze Jansone
Evija Gulbe
Eva Mārtuža
Laimdota Ločmele

Ekspertu komisija

(ievēlēta LRS Valdes sēdē 2015. gada 1. jūnijā uz 2 gadiem)

Berelis Guntis
Bērziņš Māris
Eipurs Aivars
Gundars Lauris
Moreino Sergejs
Ratniece Sandra
Silova Lita
Šņore Egīls
Žolude Inga