Kontakti

Uzmanību

Apmeklētāju pieņemšanas laiki pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no pulksten 12.00 līdz 16.00

Lūdzam lietot Latvijas Rakstnieku savienības e-pastu  lrs@rakstnieciba.lv

Manuskriptus neuzglabājam, nerecenzējam un atpakaļ neizsniedzam

Lūdzam nesūtīt pasta sūtījumus uz mūsu juridisko adresi Kuršu ielā!!! Pasta sūtījumiem domāta biroja adrese A. Čaka ielā 37-1

Latvijas Rakstnieku savienība


Biroja adrese: A. Čaka iela 37-1
Tālr. 67555180 e-pasts lrs@rakstnieciba.lv

Pasta adrese: Rīga A. Čaka iela 37-1,  LV 1011 


Priekšsēdētājs
Arno Jundze, tālr. 67555180, mob. 29161981

Izpilddirektors
Jānis Jurkāns, tālr. 67555180

Sekretārs referents
Ronalds Briedis, tālr. 67555180, e-pasts lrs@rakstnieciba.lv

Dzejas un prozas literārais konsultants
Aivars Eipurs, tālr. 29276358, e-pasts eipursdoc@inbox.lv

Dramaturģijas literārais konsultants
Lauris Gundars, tālr. 29541099, e-pasts 02@laurisgundars.lv

Starptautisko projektu koordinatore
Jeļena Budanceva, e-pasts jelena.budanceva@gmail.com

Dubultu Rakstnieku nama pārvaldnieks
Dubulti, Aspazijas iela 4
Jānis Jurkāns, tālr. 67555180

Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja
Linda Zulmane:  Kūrmājas prospekts 13 – 305. kab.

LRS literatūras laikraksta „konTEKSTS” galvenā redaktore Sandra Ratniece,
e-pasts: konteksts@rakstnieciba.lv, tālr. 26 196 442
Ekspertu komisijas priekšsēdētāja (LRS jauno biedru uzņemšana) Sandra Ratniece,
e-pasts: ratniece.epasts@gmail.com, tālr. 26 307 672


LRS valde

Valdes locekļi

(ievēlēti LRS biedru sapulcē 2019. gada 12. maijā uz 4 gadiem)

Arno Jundze – priekšsēdētājs
Guntis Berelis
Māris Bērziņš
Ronalds Briedis
Maija Burima
Ieva Kolmane
Haralds Matulis
Sandra Ratniece
Mudīte Treimane
Kristaps Vecgrāvis
Egīls Venters
Linda Zulmane

Pārstāvju sapulce

(ievēlēti LRS biedru sapulcē 2019. gada 12. maijā uz 4 gadiem)

Ingmāra Balode
Guntis Berelis
Ērika Bērziņa
Māris Bērziņš
Ronalds Briedis
Maija Burima
Inguna Cepīte
Jana Egle
Aivars Eipurs
Lauris Gundars
Kristīne Ilziņa
Arno Jundze
Jānis Jurkāns
Ieva Kolmane
Haralds Matulis
Dace Meiere
Renāte Punka
Anna Rancāne
Sandra Ratniece
Edvīns Raups
Guna Roze
Valdis Rūmnieks
Māris Rungulis
Lita Silova
Dace Sparāne-Freimane
Toms Treibergs
Mudīte Treimane
Kristaps Vecgrāvis
Egīls Venters
Osvalds Zebris
Linda Zulmane

Revīzijas komisija

(ievēlēta LRS biedru sapulcē 2019. gada 12. maijā uz 4 gadiem)

Eva Mārtuža – priekšsēdētāja
Evija Gulbe
Laimdota Ločmele

Ekspertu komisija

(ievēlēta LRS Valdes sēdē 2017. gada 1. jūnijā uz 2 gadiem)

Ratniece Sandra – priekšsēdētāja
Berelis Guntis
Bērziņš Māris
Briedis Ronalds
Eipurs Aivars
Gundars Lauris
Moreino Sergejs
Silova Lita
Venters Egīls


Latvijas Rakstnieku savienības rekvizīti

Vien. reģ. nr. 40008003096

A/s SEB banka, konts LV75 UNLA 0002 5007 0000 1

Kods UNLALV2X

Juridiskā adrese: Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006

// Jaunākās Galerijas
sample99

Dzejas dienas

19.Bildes

sample99

Pasākums bez nosaukuma

34.Bildes

sample99

Dzejas dienas

19.Bildes

sample99

Pasākums bez nosaukuma

34.Bildes

Sadarbības partneri