{:lv}Aicina pieteikt autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai{:}{:en}Aicina pieteikt autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai{:}{:ru}Aicina pieteikt autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai{:}

{:lv}

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība izsludina autordarbu pieteikšanu Latvijas Literatūras gada balvai.

Literatūras gada balvas piešķirs par labāko 2015. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās nominācijās:

 • labākais dzejas darbs;
 • labākais prozas darbs;
 • labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;
 • labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
 • spilgtākā debija literatūrā.

Gaidām pieteikumus arī nominācijā „Mūža ieguldījums Latvijas rakstniecībā”.

Pieteikumi iesniedzami Latvijas Rakstnieku savienībā – Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50 -12, darba dienās no plkst.11 līdz 15 līdz 2016. gada 1.februārim, iepriekš piesakoties pa tālr. 26407382, pa tālr. 67555180 vai sazinoties pa e-pastu laligaba@gmail.com.

Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

Latvijas literatūras gada balvas nolikums pieejams mājas lapās www.laligaba.lv, www.rakstnieciba.lv un www.ventspilshouse.lv.

 

Latvijas literatūras gada balvas nolikums

 

I Literatūras gada balvas piešķiršanas principi

1.Literatūras gada balva ir Latvijas literārā radošā darba ikgadējā novērtējuma konkurss, ko kopīgi organizē biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”.

2.Literatūras gada balvas piešķir par izcilāko 2015. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās kategorijās:

2.1. Labākais dzejas darbs;
2.2. Labākais prozas darbs;
2.3. Labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;
2.4. Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
2.5. Spilgtākā debija literatūrā;

3. Literatūras gada balva tiek piešķirta arī par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā – literātam, kurš ilggadīgi, literāri augstvērtīgā līmenī radījis darbus dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā, veicinājis Latvijas rakstniecības pazīstamību ārvalstīs.

4. Literatūras gada balvas ietvaros var nepiešķirt balvu kādā no kategorijām vai balvu fonda ietvaros piešķirt vairākas līdzvērtīgas balvas katrā no kategorijām, kā arī speciālbalvas.

5. Literatūras gada balvas kandidātus var izvirzīt biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” (LRS), SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (SRTM), VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija, izdevniecības, preses izdevumu redakcijas, augstskolas, citas juridiskas un fiziskas personas un arī Literatūras gada balvas ekspertu komisija.

6. Pieteikumus konkursam iesniedz Latvijas Rakstnieku savienībā, Rīgā, Lāčplēša iela 48/50 – 12, Rīga, LV-1011 darba dienās no plkst. 11-15, iepriekš piesakoties pa tel. 26407382, tel. 67555180 vai sazinoties e-pastā – laligaba@gmail.com. Pieteikumi iesniedzami rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

7.Literatūras gada balvas pretendentus izvērtē ekspertu komisija, kuru izveido biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, vienojoties un deleģējot 9 pārstāvjus ekspertu komisijas darbam.

II Ekspertu komisijas darba kārtība

8.Ekspertu komisijas sastāvu ikgadēji oktobrī ar divpusēju rakstisku vienošanos apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības un Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju māja.

9. No ekspertu komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kas tiek apstiprināts pirmajā ekspertu komisijas sēdē.

10. Informāciju par kandidātu pieteikšanu Literatūras gada balvai publisko presē, Kultūras ministrijas, LRS, SRTM un balvas mājas lapā 2015. gada oktobrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2016. gada 1.februārim.

11. Ekspertu komisija darbs norisinās laikā no 2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim, izskatot un izvērtējot visus pieteiktos un izvirzītos kandidātus un to darbus.

12. 2016.gada martā ekspertu komisija katrā no kategorijām nominē labākos darbus un lemj par literāta izvirzīšanu balvai par mūža ieguldījumu.

13. 2016.gada martā/aprīlī nominantu saraksts tiek publicēts LR Kultūras ministrijas, SRTM un LRS mājaslapās un plašsaziņas līdzekļos.

14.Ekspertu komisijas balsojums par uzvarētāju katrā kategorijā notiek 2016.gada aprīlī un tiek paziņots apbalvošanas pasākumā.

15.Ja par Literatūras gada balvas kandidātu tiek izvirzīts ekspertu komisijas loceklis, viņš/viņa nepiedalās šīs kategorijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.

16.Ekspertu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un protokolē no ekspertu komisijas locekļu vidus izvēlēts vai pieaicināts protokolists.

17.Ekspertu komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vismaz 6 komisijas locekļi.

18.Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

III Literatūras gada balvas pasniegšanas kārtība

19.Ikgadus par Literatūras gada balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku kopīgi lemj LRS un SRTM.

{:}{:en}

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība izsludina autordarbu pieteikšanu Latvijas Literatūras gada balvai.

Literatūras gada balvas piešķirs par labāko 2015. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās nominācijās:

 • labākais dzejas darbs;
 • labākais prozas darbs;
 • labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;
 • labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
 • spilgtākā debija literatūrā.

Gaidām pieteikumus arī nominācijā „Mūža ieguldījums Latvijas rakstniecībā”.

Pieteikumi iesniedzami Latvijas Rakstnieku savienībā – Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50 -12, darba dienās no plkst.11 līdz 15 līdz 2016. gada 1.februārim, iepriekš piesakoties pa tālr. 26407382, pa tālr. 67555180 vai sazinoties pa e-pastu laligaba@gmail.com.

Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

Latvijas literatūras gada balvas nolikums pieejams mājas lapās www.laligaba.lv, www.rakstnieciba.lv un www.ventspilshouse.lv.

 

Latvijas literatūras gada balvas nolikums

 

I Literatūras gada balvas piešķiršanas principi

1.Literatūras gada balva ir Latvijas literārā radošā darba ikgadējā novērtējuma konkurss, ko kopīgi organizē biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”.

2.Literatūras gada balvas piešķir par izcilāko 2015. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās kategorijās:

2.1. Labākais dzejas darbs;
2.2. Labākais prozas darbs;
2.3. Labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;
2.4. Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
2.5. Spilgtākā debija literatūrā;

3. Literatūras gada balva tiek piešķirta arī par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā – literātam, kurš ilggadīgi, literāri augstvērtīgā līmenī radījis darbus dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā, veicinājis Latvijas rakstniecības pazīstamību ārvalstīs.

4. Literatūras gada balvas ietvaros var nepiešķirt balvu kādā no kategorijām vai balvu fonda ietvaros piešķirt vairākas līdzvērtīgas balvas katrā no kategorijām, kā arī speciālbalvas.

5. Literatūras gada balvas kandidātus var izvirzīt biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” (LRS), SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (SRTM), VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija, izdevniecības, preses izdevumu redakcijas, augstskolas, citas juridiskas un fiziskas personas un arī Literatūras gada balvas ekspertu komisija.

6. Pieteikumus konkursam iesniedz Latvijas Rakstnieku savienībā, Rīgā, Lāčplēša iela 48/50 – 12, Rīga, LV-1011 darba dienās no plkst. 11-15, iepriekš piesakoties pa tel. 26407382, tel. 67555180 vai sazinoties e-pastā – laligaba@gmail.com. Pieteikumi iesniedzami rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

7.Literatūras gada balvas pretendentus izvērtē ekspertu komisija, kuru izveido biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, vienojoties un deleģējot 9 pārstāvjus ekspertu komisijas darbam.

II Ekspertu komisijas darba kārtība

8.Ekspertu komisijas sastāvu ikgadēji oktobrī ar divpusēju rakstisku vienošanos apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības un Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju māja.

9. No ekspertu komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kas tiek apstiprināts pirmajā ekspertu komisijas sēdē.

10. Informāciju par kandidātu pieteikšanu Literatūras gada balvai publisko presē, Kultūras ministrijas, LRS, SRTM un balvas mājas lapā 2015. gada oktobrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2016. gada 1.februārim.

11. Ekspertu komisija darbs norisinās laikā no 2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim, izskatot un izvērtējot visus pieteiktos un izvirzītos kandidātus un to darbus.

12. 2016.gada martā ekspertu komisija katrā no kategorijām nominē labākos darbus un lemj par literāta izvirzīšanu balvai par mūža ieguldījumu.

13. 2016.gada martā/aprīlī nominantu saraksts tiek publicēts LR Kultūras ministrijas, SRTM un LRS mājaslapās un plašsaziņas līdzekļos.

14.Ekspertu komisijas balsojums par uzvarētāju katrā kategorijā notiek 2016.gada aprīlī un tiek paziņots apbalvošanas pasākumā.

15.Ja par Literatūras gada balvas kandidātu tiek izvirzīts ekspertu komisijas loceklis, viņš/viņa nepiedalās šīs kategorijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.

16.Ekspertu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un protokolē no ekspertu komisijas locekļu vidus izvēlēts vai pieaicināts protokolists.

17.Ekspertu komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vismaz 6 komisijas locekļi.

18.Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

III Literatūras gada balvas pasniegšanas kārtība

19.Ikgadus par Literatūras gada balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku kopīgi lemj LRS un SRTM.

{:}{:ru}

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība izsludina autordarbu pieteikšanu Latvijas Literatūras gada balvai.

Literatūras gada balvas piešķirs par labāko 2015. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās nominācijās:

 • labākais dzejas darbs;
 • labākais prozas darbs;
 • labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;
 • labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
 • spilgtākā debija literatūrā.

Gaidām pieteikumus arī nominācijā „Mūža ieguldījums Latvijas rakstniecībā”.

Pieteikumi iesniedzami Latvijas Rakstnieku savienībā – Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50 -12, darba dienās no plkst.11 līdz 15 līdz 2016. gada 1.februārim, iepriekš piesakoties pa tālr. 26407382, pa tālr. 67555180 vai sazinoties pa e-pastu laligaba@gmail.com.

Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

Latvijas literatūras gada balvas nolikums pieejams mājas lapās www.laligaba.lv, www.rakstnieciba.lv un www.ventspilshouse.lv.

 

Latvijas literatūras gada balvas nolikums

 

I Literatūras gada balvas piešķiršanas principi

1.Literatūras gada balva ir Latvijas literārā radošā darba ikgadējā novērtējuma konkurss, ko kopīgi organizē biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”.

2.Literatūras gada balvas piešķir par izcilāko 2015. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās kategorijās:

2.1. Labākais dzejas darbs;
2.2. Labākais prozas darbs;
2.3. Labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;
2.4. Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
2.5. Spilgtākā debija literatūrā;

3. Literatūras gada balva tiek piešķirta arī par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā – literātam, kurš ilggadīgi, literāri augstvērtīgā līmenī radījis darbus dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā, veicinājis Latvijas rakstniecības pazīstamību ārvalstīs.

4. Literatūras gada balvas ietvaros var nepiešķirt balvu kādā no kategorijām vai balvu fonda ietvaros piešķirt vairākas līdzvērtīgas balvas katrā no kategorijām, kā arī speciālbalvas.

5. Literatūras gada balvas kandidātus var izvirzīt biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” (LRS), SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (SRTM), VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija, izdevniecības, preses izdevumu redakcijas, augstskolas, citas juridiskas un fiziskas personas un arī Literatūras gada balvas ekspertu komisija.

6. Pieteikumus konkursam iesniedz Latvijas Rakstnieku savienībā, Rīgā, Lāčplēša iela 48/50 – 12, Rīga, LV-1011 darba dienās no plkst. 11-15, iepriekš piesakoties pa tel. 26407382, tel. 67555180 vai sazinoties e-pastā – laligaba@gmail.com. Pieteikumi iesniedzami rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

7.Literatūras gada balvas pretendentus izvērtē ekspertu komisija, kuru izveido biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, vienojoties un deleģējot 9 pārstāvjus ekspertu komisijas darbam.

II Ekspertu komisijas darba kārtība

8.Ekspertu komisijas sastāvu ikgadēji oktobrī ar divpusēju rakstisku vienošanos apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības un Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju māja.

9. No ekspertu komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kas tiek apstiprināts pirmajā ekspertu komisijas sēdē.

10. Informāciju par kandidātu pieteikšanu Literatūras gada balvai publisko presē, Kultūras ministrijas, LRS, SRTM un balvas mājas lapā 2015. gada oktobrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2016. gada 1.februārim.

11. Ekspertu komisija darbs norisinās laikā no 2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim, izskatot un izvērtējot visus pieteiktos un izvirzītos kandidātus un to darbus.

12. 2016.gada martā ekspertu komisija katrā no kategorijām nominē labākos darbus un lemj par literāta izvirzīšanu balvai par mūža ieguldījumu.

13. 2016.gada martā/aprīlī nominantu saraksts tiek publicēts LR Kultūras ministrijas, SRTM un LRS mājaslapās un plašsaziņas līdzekļos.

14.Ekspertu komisijas balsojums par uzvarētāju katrā kategorijā notiek 2016.gada aprīlī un tiek paziņots apbalvošanas pasākumā.

15.Ja par Literatūras gada balvas kandidātu tiek izvirzīts ekspertu komisijas loceklis, viņš/viņa nepiedalās šīs kategorijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.

16.Ekspertu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un protokolē no ekspertu komisijas locekļu vidus izvēlēts vai pieaicināts protokolists.

17.Ekspertu komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vismaz 6 komisijas locekļi.

18.Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

III Literatūras gada balvas pasniegšanas kārtība

19.Ikgadus par Literatūras gada balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku kopīgi lemj LRS un SRTM.

{:}

Līdzīgas ziņas

Bez kategorijas Priecīgas Lieldienas! Publicēts: 29. March, 2024
Bez kategorijas Sveicam 18. novembrī! Publicēts: 18. November, 2023