Autogrāfu stunda Latvijas Grāmatu izstādē

Inese Zandere “Kuģa žurnāls”
Autogrāfu stunda Latvijas Grāmatu izstādē

Kuga_ZurnalsVienlaikus ar Latvijas Grāmatu izstādi izdevniecība “Neputns” izdod Ineses Zanderes literāro dienasgrāmatu “Kuģa žurnāls”.

“Kuģa žurnāls” ir literāra dienasgrāmata, kura dokumentē galvā notikušo un ārpasaules vērojumus, tās ir piezīmes par grāmatām, mūziku, izrādēm un ēdieniem, situāciju un sarunu pieraksti, ceļojumu un kara apraksti, esejas, vēstuļu fragmenti, ar dažādiem pseidonīmiem (pareizāk būtu teikt – dažādu izdomātu personu vārdā) sacerēti īsi stāstiņi. Es pieņēmu, ka esmu veselums, un meklēju šo integritāti sevis fragmentos un lomās, lai parādītos tāda dzīves trajektorija, kas ļautu man kaut ko saprast. Cilvēka nav, kamēr par viņa dzīvi nav izstāstīts stāsts. Bez šaubām, tas bija ļoti subjektīvs mērķis. No visa, kas šādos literāri veidotos dzīves pierakstos varētu tikt ievietots, te ir iekļuvis personiskākais. Piemēram, “Rīgas Laiks” ir veselums un nav sadalāms, tomēr ne viss “Rīgas Laiks” esmu es – un šis nav stāsts par žurnālu. Pierakstu datumi ir vairāk vai mazāk autentiski. Es gāju pa savām pēdām un mēģināju saprast, ko esmu domājusi, kas man bijis svarīgi. Tas, kas izveidojies, nav mana dzīve, bet stāsts, un stāstam ir sava patiesība.” (Inese Zandere)

Aicinām sastapt Inesi Zanderi, kā arī iepazīties ar “Kuģa žurnālu” un saņemt autogrāfu 27. februārī no plkst. 14.00-15.00 izdevniecības “Neputns” stendā.

Uz tikšanos Latvijas Grāmatu izstādē!

Līdzīgas ziņas