Dzintara Tilaka romānā “Piķis un zēvele” sastapsim humoru, biznesa un dzīves peripetijas

Pikis_un_zevele

LATVJU BIZNESA MAZĀ ROKASGRĀMATA JAUNĀ LATVIEŠU ROMĀNĀ

Pazīstamais radiožurnālists Dzintars Tilaks, kurš vislielāko popularitāti ieguva, veidojot ilggadējo pārraidi “Sirdslietu aģentūra”, vienmēr bijis cieši saistīts arī ar grāmatām: viņam pašam iznākušas vairākas grāmatas, un jau vairākus gadus Tilaks vada arī iknedēļas grāmatu raidījumu “Lasāmlaiks”. Tā kā šo raidījumu neatņemama sastāvdaļa ir arī tās vadītāja intervijas ar latviešu rakstniekiem, nule varētu veidoties interesanta situācija, kurā Dzintars Tilaks – žurnālists intervētu Dzintaru Tilaku – rakstnieku, kuram atkal iznākusi jauna grāmata! Šāda mazliet komiska situācija tomēr būtu visnotaļ atbilstoša autora jaunākā darba noskaņai – romāns, kuram dots nosaukums “Piķis un zēvele jeb Latvju biznesa nacionālās īpatnības”, ir humoristisks, viegli ironisks romāns ar nelielu fantastisku piesitienu par kādu neparastu situāciju, kas atgadās mūsdienu Latvijā.
Bieži dzirdam apgalvojumus, ka veiksme mūslaikos mīl tos, kuriem jau ir savs “starta kapitāls” finansiālu labumu veidolā – šiem laimīgajiem tad nu paveras iespēja uz šīs bāzes realizēt vispārdrošākās ieceres un dzīvot visnotaļ pārticīgi. Dzintars Tilaks savā romānā piedāvā situāciju – kas notiek, kad parastajam latvietim “no zila gaisa” tiek iedots šāds “sākuma kapitāls”, lai attīstītu biznesu, plauktu un zeltu? Lūk, šai sākuma iespējai autoram ir bijis nepieciešams jau pieminētais mazītiņais fantastiskais pieņēmums. Proti, gluži reālistiskā mūsdienu latviešu lauku sētā mistiskā kārtā parādās kāds labdabīgs un dāsns… Spoks? Rēgs? Lai kā viņu dēvētu, pats galvenais, – viņš uzdāvina sirmajai kundzei Almastantei viņas pašas veco aku, pilnu ar varen smalko un dārgo franču konjaku Martell, kuru smeldams neizsmelsi! Turklāt konjakam piemīt arī unikālas dziednieciskas īpašības… Kā rīkoties šādā situācijā, kad tavā rīcībā piepeši ir šāds neizsmeļams labklājības resurss? Cik viegli vai grūti ir peldēt straumē, kurā mutuļo gan likumdošanas neskaitāmās prasības, gan ģimenes attiecību peripetijas ? Dzintara Tilaka romānu varētu nodēvēt par radniecīgu Māras Svīres hrestomātiskajam stāstam “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” – arī šeit ap labumu guvušo kundzi piepeši savērpjas raibu raibais radinieku, ambīciju, dzīves stāstu un kaislību virpulis, no kura nemaz nav tik viegli ar veselu ādu tikt atkal krastā – un arī šeit autors liek par latvieša tipiskajām īpašībām ne tikai pasmaidīt, bet reizumis smieties pilnā balsī, un ne tikai padomāt, bet apdomāt visai kārtīgi…
Ko par grāmatu saka pats autors? „Kārtīgam latvietim viss ir buntītēs. Bez tēju buntītēm ir arī pa buntītei tipisko īpašību, vājību, stereotipu. Buntīte varēšanas un buntīte nedrošības, arī – sava naivuma buntīte. Vienīgi pašironijas buntīte tāda paplāna, it īpaši, ja kuplā lepnuma buntīte karājas blakus. Nu, re – vispirms kuplinot veselīgu pašironiju, tad sajaucot kopā no visa pa drusciņai, tapa tipiski latvisks uzlējums, kuru malkot, lasīt, šad tad tipiski latviski nosmīnot: tas nav par mani.”

Grāmatas “Piķis un zēvele jeb Latvju biznesa nacionālās īpatnības” atvēršanas svētkos 27. februārī plkst. 12.00 Ķīpsalas izstāžu zāles Grāmatnieku ģildes stendā uzklausīsim gan autoru, gan redaktoru un runāsim par dažādām tēmām – literatūru, humoru, biznesu un dzīvi.

Tilaks-ielugums

Līdzīgas ziņas