Latvijas vēstures romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” klajā nāk Gundegas Repšes romāns “Bogene”

JAUNA GRĀMATA!

Gundega Repše
Bogene

2016. gada 7. martā Latvijas vēstures romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” klajā nāk Gundegas Repšes romāns “Bogene”, kas vēsta par 1940.-41. gada notikumiem Latvijā.

Cilvēks ir pasaule, dzimta ir pasaule, nācija ir pasaule. “Bogenē” šīs pasaules neredzamām, taču mežonīgi izjūtamām spēka līnijām ir savā starpā saistītas, tās pārklājas un ieaug cita citā vai, zibeņus šķiļot, saduras, attālinās un pagaist bezgalībā, tās dzimst, dzīvo, mirst. Taču lāgiem pasaules tiek varmācīgi iznīcinātas. Аrī apokalipsē, kas Latviju sasniedza 1940. gada 17. jūnijā. Pilnmēness un Bogene — mūžīgā līdzdzīvotāja, varbūt pēdējais patvērums, bet viņa pastāv.
Guntis Berelis

“Bogene” ir kā nežēlīgas gaismas zibsnis, kas nevis sit ar aklumu, bet atver jaunu redzes kanālu. Jebkura metafora šeit ir patstāvīgs vēstījuma tēls, tomēr pats īpašākais ir šī darba precīzi sajūtamais virsuzstādījums: nav nekā baigāka par garam nodarītajām ciešanām — fiziskām ciešanām mierinājumu nes nāve, kamēr nācijas gara spīdzināšana ir kosmiska mēroga — un mierinājums nav iespējams…
Dace Sparāne-Freimane

Sižetam izvēlētā dzimta neiekļaujas stereotipos par 30. gadu latviešiem. Lesteru nama sieviešu iekšējā brīvība uzrāda citādu latvisko dzīvesziņu, kuru iemieso pavarda gars Bogene. Kad brīvībai sadur adatas zem nagiem un izvaro, jāizvēlas, ko darīt ar pašcieņas spoguļa šķembām — likt kopā vai pārgriezt sev rīkli. Bertai, Lotei, Dorotejai, Maksim, Bertoldam un tūkstošiem citu katram tiek pa šķembai pirmā padomju okupācijas gada varmācības un nodevības mozaīkā.
Vents Zvaigzne

Jautājumu un baisu nojautu nakts ar mīlestības smaržu un izmisīgas cerības zeltījumu, tiekšanās izprast mūžības viļņus un nepadošanās svešas varas uzspiestajām vēstures konvulsijām Gundegas Repšes romānā “Bogene” aizcērt elpu un apžilbina ar spilgto raksturu cilvēcisko lielumu.
Anita Rožkalne
Sērijas romāni top Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Nacionālā identitāte” ietvaros.

Projektu “Mēs. Latvija, XX gadsimts” atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Baltic International Bank.

Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis
Cieto vāku sējums, 200 lpp.

Līdzīgas ziņas