“Saules gads. Lielā diena”

LIELA DIENA 1

Līdz ar pavasara sauli un Lielās dienas atnākšanu klajā laista Aīdas Rancānes, Guntas Siliņas-Jasjukevičas un Ilzes Briškas grāmata “Saules gads. Lielā diena”, kas vēsta par latviešu tautas tradīcijās balstītu svētku svinēšanas pieredzi.

Gadskārtu svētku svinēšana saliedē ļaudis, viņu enerģiju, spēku, vēlējumus, labās domas un ļauj tiem stingri stāvēt uz zemes, cienīt savus senčus un ticēt nākotnei. Svētku rituāli attīra no ikdienišķuma, veicina svētku dalībnieku harmoniju pašiem ar sevi, ģimeni, sabiedrību un dabu. “Saules gads. Lielā diena” ir grāmata ģimenēm, skolotājiem un ikvienam, kam interesē tautas tradīcijas, bet jo īpaši tiem, kas vēlas gūt personīgu, mūsu tautas tradīcijās balstītu svētku svinēšanas pieredzi. Grāmatā sniegtas atbildes uz jautājumiem kad svinama Lielā diena; kur veicami dažādi Lielās dienas rituāli; kas ir šo svētku dalībnieki; ko dara Lielajā dienā un kāds ir svētku darbību nolūks. Grāmatas saturu ilustrē bagātīgs vizuālais materiāls: svētku norises fotogrāfijas, autentisku etnogrāfisko priekšmetu attēli, Ilzes Briškas zīmējumi.

Grāmata sastāv no trim daļām. 1. daļā apkopotas un skaidrotas Lielās dienas svētku tradīcijas no laika, telpas, dalībnieku un veicamo rituālu aspekta. Bez zināmajiem svētku atribūtu un darbību skaidrojumiem tajā ietverts arī jauns, oriģināls skatījums uz Lielās dienas rituālu nozīmi un aktualitāti arī mūsdienās. 2. daļa ir mācību grāmata, kas veidota, lai palīdzētu bērniem kopā ar pieaugušajiem personīgi un atbildīgi iesaistīties Lielās dienas sagatavošanā un svinēšanā. Tajā apkopoti oriģināli integrēti mācību materiāli, kas aplūko Lielās dienas tradīcijas saistībā ar dabas, sabiedrības un valodas likumsakarībām, ļauj bērnam piedzīvot mācīšanos kā aizraujošu piedzīvojumu sevis pilnveidošanā, savas tautas pasaules tvēruma un kultūras tradīciju izzināšanā.

  1. daļā piedāvāti metodiskie ieteikumi Lielās dienas tradīciju apguvei sākumskolā. Tie ietver ar Valsts pamatizglītības standartu saskaņotu oriģinālu Lielās dienas tradīciju programmu darbam integrētā mācību modelī 1.–4. klasē un metodiskos ieteikumus skolotājam.

Aīda Rancāne ir bioloģijas doktore, filozofijas maģistre, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, grāmatas “Maskas un maskošanās Latvijā” un vairāku pētniecisku rakstu autore, tautas mūzikas izpildītāja.

Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pedagoģijas doktore, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore, folkloras kustībā darbojas kopš 1988. gada.

Ilze Briška ir pedagoģijas doktore, mākslas maģistre, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore.

Pieejama arī e-grāmata.

Līdzīgas ziņas