Izdevniecība “Lauku Avīze” izdos grāmatu “PSRS un Latvija. Starptautisko tiesību pārkāpumi”

PSRS_un_Latvija

Izdevniecība “Lauku Avīze” maija sākumā izdos Veronikas Sajadovas grāmatu- monogrāfiju “PSRS un Latvija. Starptautisko tiesību pārkāpumi”. Monogrāfijā autore pirmo reizi skata 20. gadsimta Latvijas vēstures traģiskos notikumus no tiesību zinātņu skatpunkta.

Monogrāfijas autore vispusīgi stāsta par Latvijas okupāciju un aneksiju, masu represijām pret Latvijas iedzīvotājiem, PSRS starptautisko tiesību pārkāpumiem un noziegumiem. Grāmatā izmantots plašs arhīvu materiālu, dokumentu, tiesību aktu (savulaik pilnīgi slepenu), kā arī daudzveidīgs fotomateriālu klāsts.

Monogrāfijā aplūkoti PSRS izvirzītie pārmetumi Latvijai un analizēti daudzi it kā Latvijas puses izdarītie tiesību pārkāpumi: vai Latvija bija pieļāvusi tādus tiesību pārkāpumus, vai veikusi citas darbības, kas kā pretpasākums attaisnotu PSRS ultimāta iesniegšanu un tam sekojošo aneksiju. Šie jautājumi reti kļūst par zinātnisko diskusiju tematu, taču to noskaidrošana ir ļoti svarīga, lai izvairītos no iespējamām pretprasībām saistībā ar PSRS veiktajiem ieguldījumiem Latvijas ekonomikā.

Monogrāfijā vispusīgi un padziļināti pētīts starptautiskais stāvoklis, PSRS politika un tās plāni, kā arī tiesību akti un citi dokumenti, saistīti ar Latvijas okupāciju un aneksiju, kā arī Latvijas iedzīvotāju masu represijām. Šāds pētījums atklāj Latvijas vietu PSRS politikā un tās plānos, šo plānu īstenošanas mērķi, masu represiju materiālo bāzi.

Profesionāļiem un citiem lasītājiem gaidāms aizraujošs ceļojums starptautisko tiesību labirintos. Pēc monogrāfijas izlasīšanas lasītājs būs daudz zinošāks, kurš savu personīgo viedokli spēs noformulēt un pamatot nevis uz emocijām, bet zināšanām balstītu.

Tālavs Jundzis, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents: “Autore pievērsusies ļoti svarīgai, nepietiekami izpētītai un joprojām aktuālai tēmai, kas skar PSRS un Latvijas attiecības. Līdz šim tās nepietiekami analizētas un vērtētas no starptautisko tiesību viedokļa vai arī vienpusīgi vērtētas atsevišķu autoru, tajā skaitā Krievijas, darbos. Pozitīvi, ka autore nav vairījusies no politiski jutīgu jautājumu izskatīšanas, saglabājot objektīvu un zinātnisku pieeju to risināšanā, balstoties vien uz starptautisko tiesību normām.

Grāmatas autore Veronika Sajadova ir juriste un tiesību zinātņu doktore ar specializāciju starptautiskajās tiesībās. Beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kā arī studējusi Ženēvas Universitātē, publicējusi zinātniskus rakstus par starptautiskajām tiesībām, kā arī piedalījusies starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.

Grāmatas apjoms – 384 lappuses, māksliniece Aija Andžāne.

Grāmatas “PSRS un Latvija. Starptautisko tiesību pārkāpumi” atvēršanas pasākums notiks 5. maijā plkst. 14.00 Latvijas Okupācijas muzejā.

 

Līdzīgas ziņas