TAVAS GARĪGĀS APZIŅAS ATJAUNINĀJUMS

dievs90 978-9934-0-6097-7

Apgādā Zvaigzne ABC iznākusi grāmata ar neparastu nosaukumu un vēl neparastāku ideju. “Dievs 9.0”. Deviņi punkts nulle? Ko tas nozīmē? Tā varētu saukt kādu datorprogrammas atjauninājumu. Kāpēc tiek pieminēts Dievs? Izrādās, grāmatas autori – vācu teologi Mariona Kistenmahere, Tīlmanis Hāberers un Verners Tiki Kistenmahers – patiešām izmanto līdzību ar tehnoloģijām, lai izskaidrotu modeli, kurš apraksta cilvēka apziņas attīstību.

Ir zinātniski pierādīts, ka mūsu vērtību sistēmu un noteicošos spriedumus var iedalīt tipiskās grupās, kas izaug cita no citas. Tās var saukt arī par apziņas pakāpēm. Izrādās, ka atbilstoši šīm pakāpēm mainās arī priekšstati par Dievu, turklāt maiņa notiek atbilstoši iepriekšparedzamiem paraugiem. Autori atklāj, ka konservatīvie katoļi parasti runā par Dievu 4.0, protestanti – par Dievu 5.0, savukārt progresīvie kristieši – par Dievu 6.0. Vai nebūtu interesanti, ja minot vārdu “Dievs”, mēs darītu zināmu savu Dieva jēdziena versijas jeb apziņas pakāpes numuru? Šāda pieeja ļautu izvairīties no daudziem ideoloģiskiem strīdiem un pat starptautiskiem konfliktiem, jo visā pasaulē un visās kultūru telpās valda vienas un tās pašas tipiskās apziņas pakāpes.
Grāmatas sākumā autori iepazīstina ar shēmu, kura dod iespēju viegli – pēc krāsām – atšķirt katru apziņas pakāpi. Tāpat arī lasītājs tiek aicināts izpildīt testu un noteikt, kura apziņas pakāpe viņam piemīt šajā dzīves posmā. Daudzus gadus strādājot ar deviņiem eneagrammas tipiem, autori ievērojuši, ka cilvēkiem viena tipa ietvaros ir atšķirīga pasaules uztvere. Kāpēc tā? Atbilde meklējama apziņas pakāpēs. Katra personības tipa ietvaros var izšķirt vairākas apziņas pakāpes. Pakāpēm mainoties, tips nemainās. Zinot savu tipu un aktuālo apziņas pakāpi, cilvēks var ievērojami sekmēt savu personības attīstību.
Rīgas Lutera draudzes mācītājs un grāmatas tulkotājs Linards Rozentāls saka: “Dievs 9.0” ir grāmata katram, kuram pietiek drosmes godīgi ieskatīties savā un sava laika garīguma uztverē, ieraudzīt tā robežas, ceļus un zinātkāri uzlūkot nezināmo, kas varbūt pat biedē. Tā atklāj cilvēka un visas cilvēces garīgās attīstības procesu. Tajā katrs var atrast savu pašreizējo atrašanās vietu un arī apjaust, kādi plašumi viņu vēl gaida.”

Juris Rubenis par grāmatu “Dievs 9.0”: “Tā ir izcils palīgs, lai mēs ne tikai labāk saprastu un pieņemtu pasaules daudzveidību, bet arī iegūtu iedvesmu savai izaugsmei. Es šo grāmatu no sirds ieteiktu izlasīt katram cilvēkam, kam nozīmīgi garīgās izaugsmes jautājumi.”

No vācu valodas tulkojis Linards Rozentāls.

 

 

Līdzīgas ziņas