“Pieaugušie bērni”– grāmata par to, kā atšķetināt pagātnes traumas

pieaugusieberni 978-9934-0-5669-7

Kas ir disfunkcionālo ģimeņu pieaugušie bērni? Kādas ir viņu problēmas? Kādi cilvēki viņi ir? “Viņi” esam mēs visi! “Ak, bērnības trauma,” dažkārt pajokojam, pat neapzinoties, cik liela loma ir ģimenē gūtajai pieredzei. Parasti par disfunkcionālām uzskata ģimenes, kurās tiek lietots alkohols vai narkotikas, valda strīdi un pastāv fiziska vardarbība. Taču tikpat neveselīgas un traumējošas var kļūt arī ārēji it kā “normālas” ģimenes, ja vecāki neprot adekvāti paust jūtas, ir darbaholiķi vai perfekcionisti, vai atkarīgi, piemēram, no ēšanas vai treniņiem svaru zālē. Arī šo ģimeņu pieaugušajiem bērniem ir zema pašapziņa, viņi jūtas nemīlēti, neprot veidot attiecības un nereti cieš no depresijas un dažādām atkarībām.

Psihoterapeiti Džons un Linda Frīli, apvienojot teoriju un ilggadēju praksi, sarakstījuši viegli lasāmu un ļoti praktisku grāmatu “Pieaugušie bērni” par to, kā šīs traumas radušās un kā strādāt ar sevi, lai neiestrēgtu vecāku vainošanā, bet apzinātos savu īsto patību un nākotnē spētu veidot veiksmīgas, mīlošas attiecības ar sevi un apkārtējiem.
Latviešu psiholoģe Līga Roķe-Reimate saka: “Grāmata “Pieaugušie bērni. Disfunkconālu ģimeņu noslēpumi” uzskatāma par īstu atradumu tematiskajā lokā, ko varam nosaukt par iespēju pārskatīt un mainīt pagātnes pieredzes ietekmi uz mūsu dzīvi šodien. Labas latviešu valodā publicētas literatūras par atkarības, līdzatkarības un disfunkconālu ģimeņu tēmu nav daudz. Šī grāmata ir uzrunājoša, tieša, konkrētos piemēros un zinātniskās atziņās balstīta grāmata tiem, kas ir gatavi sev pateikt, ka līdzšinējie centieni pasargāt sevi no sāpēm nav izdevušies. Tā vietā, lai sāpes noliegtu un ignorētu, grāmatas autori iedrošina sāpes iepazīt. Autori ir profesionāli psihologi, kas vairākus gadu desmitus strādājuši ar atkarīgajiem un viņu tuviniekiem. Lietojot terminu “pieaugušie bērni”, grāmatā tiek runāts par jebkuru, kurš piedzīvojis jebkāda veida vardarbību bērnībā, un kurš bailēs no atstumtības, kauna un vainas izjūtas meklē veidus, kā izdzīvot. Visuzskatāmākais veids parasti ir atkarību izraisošu vielu lietošana. Bet tas ne tuvu nav vienīgais. Savu jūtu noliegšana, izvairīšanās no patiesas tuvības, perfekcionisms un centieni patikt visiem arī nav viegla nasta.
Grāmata būs noderīga gan profesionāļiem, kas strādā ar atkarīgajiem un viņu ģimenēm (līdzatkarīgajiem), gan tiem – un varbūt pat vēl vairāk tiem, kuri turpina ciest no sekām, kuras viņos atstājušas bērnības ģimenes disfunkcijas. Esmu droša, ka jebkurš grāmatas lasītājs kaut ko no tās iegūs. Neskatoties uz to, ka tēma ir emocionāli smaga, grāmata apgaismo un iedrošina. Jo patiesība dara mūs brīvus.”
Džons K. Frīls un Linda D. Frīla ir Amerikā atzīti autori, pasniedzēji un psihoterapeiti, kas strādā ar disfunkcionālu ģimenes sistēmu, līdzatkarību, stresa un atkarību problēmu jautājumiem.

Pieejama arī e-grāmata.

No angļu valodas tulkojis Vilis Kasims.

Līdzīgas ziņas