MATRIS LINGUA – 2016

Norises vieta: Aleksandra Čaka iela 37-1

Aicināti visi interesenti. Ieeja – brīva.

Semināra vadītāji: Vija Laganovska un Sergejs Moreino

Pirmdiena, 17. oktobris

11:00 – Lekcija

Pāvels Vaskāns, “Приёмы творческого письма”/„Radošās rakstīšanas paņēmieni”

13:45 –  Recenzēšana

Recenzenti: Pāvels Vaskāns, Aleksandrs Filjuta, Sergejs Moreino

Autori:  Viktorija Gluhiha, Vasīlijs Karasevs, Diāna Piskuna

16:00 – Lekcija

Aleksandrs Filjuta „ Создание поэтического текста.  Особенности поэтического перевода.”/„Poētiska teksta veidošana.  Poētiskā tulkojuma īpatnības.”

Otrdiena, 18. oktobris

10:00 – Lekcija

Igors Koškins, „Влияние русского языка на развитие латышской лексики (история и современность)”/„ Krievu valodas ietekme latviešu leksikas attīstībā (vēsturē un mūsdienās)”

12:45 – Lekcija

Vija Laganovska„ Teksta stilistiskā interpretācija”/„ Стилистическая интерпретация текста”

15:00 –  Recenzēšana

Recenzenti: Irīna Cigaļska, Milena Makarova, Sergejs Moreino

Autori:  Linda Grundmane, Valērija Frolovičeva, Adriāna Frišmane

Trešdiena, 19. oktobris

11:00 – Lekcija

Iveta Narodovska, ” Переводы поэзии Аспазии на русский язык”/„ Aspazijas dzejas tulkojumi krievu valodā”

13:45 – Lekcija

Milena Makarova „ Поэтическое произведение как микрокосм. Магия стиха и поэтического перевода.”/„ Dzeja kā mikrokosmoss. Poētiskā tulkojuma un dzejas maģija.”

16:00 –  Recenzēšana

Recenzenti: Jūlija Dibovska, Elīna Kokareviča, Vija Laganovska

Autori:  Kristīne Bambe, Rolands Virks, Daina Matīsa

Ceturtdiena, 20. oktobris

11:00 – Lekcija

Aleksejs Gerasimovs, ” Творческие отношения автора и редактора”/„ Autora un redaktora radošās attiecības”

13:45 – Lekcija

Amanda Aizpuriete„ Dzīves realitātes un valodas attiecības”/„Реалии жизни и развитие языка”

16:00 –  Recenzēšana

Recenzenti: Amanda Aizpuriete, Elīna Kokareviča, Аleksejs Gerasimovs

Autori:  Dita Putniņa, Каrina Falkenšteina, Manidze

Piektdiena, 21. oktobris

10:00 –  Recenzēšana

Recenzenti: Irīna Cigaļska

Autori:  Natali Cicanovska

Lekcija

Irīna Cigaļska „Расширение горизонтов”/„Horizontu paplašināšana”

13:15 –  Recenzēšana

Recenzenti: Irina Cigaļska, Dmitrijs Kuzmins, Vija Laganovska

Autori:  Jelizaveta Narodicka, Varvara Truhana

15:00 – Lekcija

Dmitrijs Kuzmins „Перевод как призвание и обязанность”/„ Tulkošana kā pienākums un aicinājums”

Rīko: Latvijas Rakstnieku savienība

Atbalsta: Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Līdzīgas ziņas