Janas Kukaines grāmatas “Daiļās mātes. Sieviete. Ķermenis. Subjektivitāte” atvēršanas svētki trešdien, 9. novembrī, plkst. 18.00

ielugums_jana-kukaine_dailas-mates

“Šīs grāmatas ietvaros esmu ceļojusi pa sievietes ķermeni, īpašu uzmanību veltot mātišķības iezīmētām teritorijām. Seksualitāte, menstruācijas, grūtniecība, dzemdības, laktācija ir dažas no tēmām, kuras esmu šķetinājusi, mēģinot nolobīt aizspriedumus, mītu uzslāņojumus un romantiskus izskaistinājumus. Mans mērķis bija atsegt mātišķības ideoloģijas dažādas formas un ieraudzīt vēsturiskos un kultūras faktorus, kas ietekmē reālo – lai cik daudzpusīga un pretrunīga tā arī nebūtu –, nevis iedomāto vai leģitīmo mātišķības pieredzi. Mani nozīmīgākie pētniecības instrumenti bija feministiskā teorija un mūsdienu (galvenokārt Latvijas) laikmetīgā māksla, kas savā māksliniecisko pētījumu lokā ietver ar mātišķību saistītus jautājumus.
Visbeidzot, nozīmīgu artavu grāmatas sarakstīšanai sniedza mana personīgā pieredze, līdz ar to teorija un prakse šajā gadījumā ir pārklājušās un nav nošķiramas. Grāmatā es oponēju klasiskās Rietumu filozofijas subjekta koncepcijai, kas par cilvēka “es” runā galvenokārt kā par kaut ko garīgu un nemateriālu, jo mani vadījusi pārliecība, ka ķermeņa pieredze ir neatņemama subjektivitātes sastāvdaļa. Līdz ar to arī mātišķība – kā ne tikai garīga, bet arī izteikti ķermeniska prakse – ir subjektivitātes izpausmē svarīgs lielums, lai arī bieži vien tas tiek noklusēts, marginalizēts vai nekritiski konstruēts, izdabājot dažādām politiskām, ekonomiskās vai ideoloģiskām interesēm.”
Jana Kukaine
Jana Kukaine – mākslas kritiķe, feministe, māte un sieva. Dzimusi Krāslavā, studējusi filozofiju Latvijas Universitātē un kultūras teoriju Māstrihtā. Raksta par laikmetīgo mākslu.

Līdzīgas ziņas