Kļūdies vēl, Rūdi!

kludu-rudis-vaks

Apgāds “Lietusdārzs” izdevis savdabīgu Māras Cielēnas grāmatu “Kļūdu Rūdis”, kurā iekļauti dzejoļi, kā arī ludziņa bērniem. Visa centrā ir zēns Rūdis, kurš ir izdomas bagāts un darbīgs. Viņš vienmēr kaut ko izgudro, mēģina to īstenot, kļūdās, nonāk savādās situācijās un cenšas tikt ar tām galā. Dzejoļos atklājas dažādi kļūdīšanās aspekti – uzdrošināšanās, citu cilvēku attieksme pret to, kurš mēģina, bet kļūdās, mācīšanās, aktīvi darbojoties, utt.

Lugā “Kļūdu Rūdis Dusmijā” galvenais varonis sadusmojas uz savējiem, kas nepieņem viņa kļūdainos izgudrojumus, un nokļūst dusmu zemē Dusmijā, kur viņam nākas iepazīt dusmu dabu un meklēt ceļu atpakaļ uz mājām. Kā dzejoļi, tā luga ir spraigas darbības un interesantu domu pilni.

Grāmata pauž nestandarta skatījumu uz dzīvi – nevis aicina nekļūdīties, bet rosina darboties un tikt ar kļūdām galā, ja tādas gadās. Tā balsta bērnu radošo garu, iedrošina meklēt pasaulē savu vietu un mudina būt aktīviem. “Kļūdies vēl, Rūdi!” zēnu mudina kaimiņmeitene Rūta.

Būtisks dzejoļu un lugas elements ir humors – tam nav izklaidējoša nozīme; smiekli palīdz tikt galā ar grūtībām, ko rada kļūdīšanās. Lugā smiekli vārda tiešā nozīmē ļauj uzveikt dusmu smagumu.

Grāmata liks domāt kā bērniem, tā vecākiem un pedagogiem. Tā piemērota  no sešu līdz divpadsmit gadu vecumam. Lugu  iespējams izmantot gan profesionālos, gan bērnu amatierteātros.

Grāmatai atbilstošu māksliniecisko ietērpu veidojusi māksliniece Anda Strautniece. Viņas zīmējumos Kļūdu Rūdis un citi tēli ir ļoti izteiksmīgi un dzīvelīgi.

 

Rūdis rok

Paskat, Rūdis vēlu ārā!

Ko viņš savā  sētā  dara?

Lāpstu cilā.

 

Varbūt vulkānu viņš taisa –

Sārtas  liesmas laidīs gaisā

Naktī zilā?

Līdzīgas ziņas