Izdevniecība Pētergailis ir laidusi klajā Knuta Skujenieka bilingvālo (latviešu – krievu valodā) dzejas krājumu “Basās zvaigznes. Босые звезды”

ielugums

Knuta Skujenieka jubilejas gads vainagosies ar kādu pašam dzejniekam un latviešu literatūrai īpaši nozīmīgu izdevumu. Valsts svētku priekšvakarā, 8. novembrī, pl.18.00 Mencendorfa namā tiks atvērts apjomīgs bilingvālais dzejas krājums“Basās zvaigznes. Босые звезды

Atzīmējot Knuta Skujenieka 80.gadu dzimšanas dienu, izdevniecībā Pētergailis ir nācis klajā bilingvālais (latviešu un krievu valodā) dzejas krājums “Basās zvaigznes. Босые звезды”. Tajā ir iekļauti 102 dzejnieka un krājuma atdzejotājas Olgas Pētersones izvēlēti un sakārtoti dzejoļi. Neviens no 102 dzejoļiem šeit nav lieks – tā uzskata arī dzejnieks un dzejas krājuma ievada autors Māris Salējs.

Kopējā dzejas krājuma kompozīcija veidota, izmantojot hronoloģisko principu, kas tuvs pašam dzejniekam, savukārt lasītājam ļauj koncentrēti un secīgi ieskatīties dažādos K.Skujenieka daiļrades posmos. Dzejas krājumā ir iekļauta atdzejotājas intervija ar Knutu Skujenieku, kuras noslēgumā uz jautājumu “Vai brīvība ir vissvarīgākais dzīvē?” dzejnieks  atbild “Brīvība ir priekšnoteikums, nevis vērtība pati par sevi. Tā ir abstrakcija – līdz brīdim, kamēr sākas darbs.”

Knuts Skujenieks atzīst, ka krājuma izdošanu īpaši gaidījis ne vien tāpēc, ka augstu vērtē atdzejotājas Olgas Pētersones precīzi uztverto viņa dzejas intonāciju, bet arī citu apsvērumu pēc – dzejnieks izaudzis ar krievu dzejas skolu, tās “sudraba laikmetu” minot kā sev tuvāko.

Mācības Maskavas Literatūras institūtā un jau pēc neilga laika tālākās “mācības” Mordovijas lēģerī izveidoja Skujenieku par dzejnieku un atdzejotāju, kura erudīcija, autoritāte un darba spējas latviešu atdzejas skolu pacēla jaunā līmenī. Nopietnām franču vai angļu valodas studijām dzejniekam bijis maz iespēju un laika, viņš ir pateicīgs krievu klasiķiem, kurus izjutis kā radniecīgus, tajā pašā laikā saņemot komplimentus par paša dzejas īpašo latviskumu.

Dzejnieks savulaik daudzkārt līdzējis krājumu veidošanā sava gadagājuma latviešu autoriem, kas pieredzējuši savu atdzejas grāmatu izdošanu, bet diemžēl pats krievu lasītājiem nav pazīstams, savulaik kopkrājumā izdoti vien atsevišķi viņa dzejoļi. Dzejas krājums “Basās zvaigznes. Босые звезды” ir kā šī parāda nolīdzinātājs, atceroties, ka Knuta Skujenieka atdzejotāja darbs viņu saistījis ar vairāk nekā 70 pasaules valodām.

2016.gada septembrī dzejniekam Knutam Skujeniekam apritēja 80 gadi. Ir patiess prieks, ka autora jubilejas gads vainagosies ar kādu pašam dzejniekam un latviešu literatūrai īpaši nozīmīgu izdevumu, kurā līdzās 102 dzejoļiem latviešu valodā beidzot būs pieejams arī to atdzejojumus krievu valodā.

Grāmatas  izdošanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Līdzīgas ziņas