Izdevniecībā “Neputns” klajā nāk Janas Kukaines grāmata “Daiļās mātes. Sieviete. Ķermenis. Subjektivitāte”

jana-kukaine_vaks

Mākslas kritiķe, feministe Jana Kukaine grāmatā pēta to, kā mūsdienu sabiedrībā tiek konstruēts mātišķības un sievietes jēdziens. Darba instrumenti – feministiskā teorija un mūsdienu (galvenokārt Latvijas) laikmetīgā māksla, kas savā māksliniecisko pētījumu lokā ietver ar mātišķību saistītus jautājumus.

“Grāmatā esmu ceļojusi pa sievietes ķermeni, īpašu uzmanību veltot mātišķību iezīmētām teritorijām. Seksualitāte, menstruācijas, grūtniecība, dzemdības, laktācija ir dažas no tēmām, kuras esmu šķetinājusi, mēģinot nolobīt aizspriedumus, mītu uzslāņojumus un romantiskus izskaistinājumus. Atsedzot mātišķības ideoloģijas formas, esmu meklējusi nevis iedomāto vai leģitīmo, bet reālo mātišķības pieredzi, lai cik daudzpusīga un pretrunīga tā būtu. “Daiļajās mātēs” es oponēju klasiskās Rietumu filozofijas subjekta koncepcijai, kas par cilvēka “es” runā galvenokārt kā par kaut ko garīgu un nemateriālu. Esmu pārliecināta, ka ķermeņa pieredze ir neatņemama subjektivitātes daļa, tāpēc mātišķību skatu kā ne tikai garīgu, bet arī ķermenisku praksi,” uzsver autore.

Grāmatas tekstu papildina attēlu izlase, galvenokārt Latvijas mākslinieču (Andas Bankovskas, Rasas Jansones, Ingas Melderes, Katrīnas Neiburgas u. c.) darbi. “Lai arī feministiskā refleksija mūsdienu Latvijā nevar lepoties ar plašu sabiedrības atbalstu, kā arī spītējot daudzu mākslinieču nostājai, ka viņas “nav feministes”, daži mātišķības “pilieni” tomēr ir kondensējušies arī Latvijas mākslas ainā, un šīs grāmatas lappusēs esmu centusies tos notvert. (..) Atlasot mākslas darbus, mans kritērijs bija to mākslinieciskās refleksijas kritiskais potenciāls, kas tiešā veidā izaicinātu vai liktu pārdomāt mātišķības konstrukcijas un ar tām saistītās ideoloģijas. Turklāt priekšroku devu darbiem, kas mātišķības problemātikai pieskaras sistemātiskā, ne sporādiskā veidā, lai nerastos sajūta, ka izrauju darbus no konteksta,” raksta Jana Kukaine.

Jana Kukaine ir mākslas kritiķe, feministe, māte un sieva. Studējusi filozofiju Latvijas Universitātē un kultūras teoriju Māstrihtā. Raksta par laikmetīgo mākslu.

Uz vāka: Anda Bankovska “Vidus”. 2009. Fotogrāfija. Fragments.

Dizains un makets: Ingrīda Pičukāne

Zinātniskā redaktore: Sandra Meškova

Redaktors: Arturs Hansons

Apjoms: 240 lpp.

Cena “Neputna” galerijā: 8 EUR

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, AS “Antalis”

Grāmatu var iegādāties “Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, labākajās Latvijas grāmatnīcās, interneta veikalā www.neputns.lv.

 

 

 

 

 

Līdzīgas ziņas