Ar viena projekta atbalstu noslēdzies VKKF 2016. gadā finansētais konkurss latviešu autoru daiļdarbu izdošanai ārvalstīs

29. oktobrī notika Ekspertu komisijas sēde. Tajā tika izvērtēti ārvalstu izdevēju pieteikumi Latvijas autoru daiļdarbu izdošanai svešvalodās, izņemot angļu valodu. Konkursu finansē Valsts Kultūras kapitāla fonds. Sēdē piedalījās Ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā: prof. R.Briedis, lit. aģents Jayde Will, tulkotāja Ieva Lešinska-Geibere. Kopumā tika iesniegts viens projekts lietuviešu valodā – Ingas Ābeles romāna Klūgu mūks izdošana, – kas arī guva ekspertu atbalstu.

Kopumā ar VKKF finansējumu 2016.gadā tika atbalstīti 11 projekti 9 valodās. Par nākamajiem konkursiem ārvalstu izdevējiem informācija tiks izplatīta 2017. gada janvārī.

Līdzīgas ziņas

Bez kategorijas Priecīgas Lieldienas! Publicēts: 29. March, 2024
Bez kategorijas Sveicam 18. novembrī! Publicēts: 18. November, 2023