Klajā nāk Daces Lambergas pētījuma “Klasiskais modernisms. Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā” atkārtots un papildināts izdevums

 ModernismsVaks.inddPlašajā pētījumā mākslas zinātniece Dace Lamberga aplūko vienu no spožākajiem Latvijas mākslas vēstures posmiem. Atkārtotajā izdevumā papildinājumi galvenokārt ir attēlu klāstā – jauni Aleksandra Drēviņa, Gustava Kluča, Ugas Skulmes, Valdemāra Tones un Konrāda Ubāna darbi.

“Klasiskajā modernismā iekļaujas tādas 20. gadsimta pirmās puses avangarda parādības kā fovisms, ekspresionisms, kubisms, futūrisms, dadaisms, supremātisms, konstruktīvisms, neoplasticisms, pūrisms, sirreālisms, jaunā lietišķība un dažādi abstrakcionisma paveidi. Nozīmīgi, ka katrā tautā dzima un pastāvēja tikai tās mentalitātei raksturīgie strāvojumi. Franču mākslā “tīrā” veidā neatspoguļojās ne futūrisms, ne jaunā lietišķība. Savukārt vācu glezniecībā netika īpaši izcelts kubisms, kura ģeometrizācija gan neapšaubāmi ietekmēja ekspresionismu un visai būtiski skāra arī itāliešu futūrismu. Latviešu glezniecībā izveidojās savs vietējais klasiskā modernisma variants, ko noteica gan vēsturiskie apstākļi, gan tautas raksturs un gars. Tajā reāli izpaudās tikai daži modernisma virzieni – kubisms, fovisms un jaunā lietišķība. Mākslinieki pazina arī ekspresionismu, futūrismu, pūrismu un konstruktīvismu, lietoja tādus jēdzienus kā bezpriekšmetiskā glezniecība un supremātisms, bet, piemēram, par abstrakcionismu, dadaismu vai sirreālismu neizrādīja nekādu interesi,” raksta Dace Lamberga. Analizējot latviešu klasisko modernismu pasaules mākslas vēstures kontekstā, Dace Lamberga uzsver: “Mūsu māksla kā paralēla un reizē lokāla parādība likumsakarīgi iekļaujas Eiropas kultūras kopējā vēsturiskajā procesā.”

Grāmatā atsevišķās nodaļās aplūkoti modernisma pirmsākumi Latvijā, Rīgas mākslinieku grupas izveidošanās un darbība, kubisma sākumi un latviešu kubisma īpatnības, konstruktīvisms Krievijā, Eiropā un Latvijā, “mērenais modernisms” latviešu mākslā, jaunā lietišķība. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta, attēlu izlasē Jāzepa Grosvalda, Jēkaba Kazaka, Romana Sutas, Konrāda Ubāna, Niklāva Strunkes, Oto Skulmes, Ugas Skulmes, Valdemāra Tones, Aleksandras Beļcovas, Gustava Kluča un citu mākslinieku darbi.

Pielikumā atrodama laika josla ar notikumiem Latvijā un pasaulē no 1905. līdz 1930. gadam, mākslinieku biogrāfijas, izstāžu saraksts, attēlu saraksts, nozīmīgākā bibliogrāfija, kā arī personu rādītājs.

Mākslas zinātnieces Daces Lambergas monogrāfijas “Klasiskais modernisms. Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā” pirmais izdevums klajā nāca 2004. gadā. Par grāmatu autore saņēma Latvijas Mākslinieku savienības Gada balvu, LR Kultūras ministrijas prēmiju un atzinības rakstu, Laikraksta „Diena” Gada balvu kultūrā.

Mākslinieki: Anna Aizsilniece, Ģirts Muižnieks

Apjoms: 280 lpp.

Cena “Neputna” galerijā: 18 EUR

Grāmatu var iegādāties “Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, labākajās Latvijas grāmatnīcās, interneta veikalā www.neputns.lv.

Līdzīgas ziņas