Izdevniecībā “Neputns” klajā nāk māksliniekam Kārlim Hūnam veltīta grāmata

karlis_huns_vaks

Kārļa Hūna 185. jubilejas gadā klajā nāk mākslas zinātnieces Edvardas Šmites grāmata par mākslinieku. Kārļa Hūna (18311877) daiļrade pieder Latvijas, Krievijas un Eiropas 19. gadsimta otrās puses mākslai, viņa darbi mūsdienās atrodas kolekcijās visā pasaulē – Valsts Krievu muzejā Sanktpēterburgā, Tretjakova galerijā Maskavā, Taškentas, Kauņas, Tallinas, Rīgas muzejos u. c. Izdevumā apkopotais materiāls ir līdz šim plašākais.

 

Grāmatā tapis jauns stāsts par mākslinieku, izmantojot dokumentāli apliecinātos faktus, citu biogrāfu devumu, saglabātos viņa laikabiedru vērojumus, kā arī nostāstus un pat leģendas.

 

Kārlis Hūns ir pirmais latvietis, kura studijas Pēterburgas Mākslas akadēmijā vainagojušās ar lielo zelta medaļu un iespēju papildināties ārzemēs. Parīzē viņš piedalījies vairākās nozīmīgās izstādēs, kur ticis ievērots un guvis atzinīgas atsauksmes. Hūna panākumus augstu novērtējusi arī Pēterburgas Mākslas akadēmija, kur viņš dažus gadus strādāja profesora statusā. Radošo un pedagoģisko darbību, kas solījās būt ilga un veiksmīga, pārtraukusi liktenīga saslimšana ar kakla tuberkulozi. Mākslai veltīta vairāk nekā puse no četrdesmit pieciem Kārļa Hūna mūža gadiem, un viņa daiļrade – gleznas, akvareļi, zīmējumi – sniedz pašas drošākās liecības par viņu kā mākslinieku un cilvēku.

 

“Kārli Hūnu redzam kā precīzu, delikātu, jūtīgu vērotāju un interesantu stāstnieku, kuram patiesi būtiskas notikuma vai katra atsevišķa objekta ētiskās un estētiskās kvalitātes. Saprotot un mīlot cilvēkus, viņš mums atstājis smalkas liecības par sava laika sabiedrību. Daļa Hūna dzīves aizritēja saskarsmē ar sabiedrības augstākajiem slāņiem, tomēr savā daiļradē viņš pastāvīgi pievērsās tam pozitīvajam, kas saskatīts zemnieku un amatnieku ikdienas dzīves ainās. Hūns nebija revolucionārs, viņš ticēja labas gribas, uzņēmības, darba un cilvēcības spēkam, un šo ticību viņa perfektajos darbos saskatīja laikabiedri, saskatām mēs,” tā Edvarda Šmite.

 

Grāmatā iekļauti gan pazīstamie darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas (“Jaunā čigāniete”, “Sievietes portrets (melnā tērpā)”, “Vecais vīrs ar kartupeļu bļodu”, “Itāļu pagalmiņš” u. c.), gan liels skaits līdz šim neredzētas mākslinieka gleznas, akvareļi, zīmējumi no kolekcijām visā pasaulē. Pielikumā attēlu saraksts, personu rādītājs, izmantotā literatūra, kā arī kopsavilkums un attēlu saraksts angļu un krievu valodā.

 

 

Redaktore: Cilda Redliha

Dizains un makets: Inta Sarkane

Apjoms: 224 lpp.

Cena “Neputna” galerijā: 20 EUR

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Dina un Jānis Zuzāni

 

Grāmatu var iegādāties “Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, labākajās Latvijas grāmatnīcās, interneta veikalā www.neputns.lv.

 

Līdzīgas ziņas