ROMĀNS PAR NĀCIJAS SIRDSAPZIŅU

leitnantsrubenis-978-9934-0-6056-4

Apgāds Zvaigzne ABC laiž klajā publicista un rakstnieka Jāņa Ūdra septīto grāmatu “Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts”.

Jānis Ūdris jau labu laiku ir ieņēmis īpašu nišu latviešu daiļliteratūrā: viņa vēsturiskie romāni analizē mūsu vēstures krustceļu psiholoģiskos aspektus. Romānā “Ulmanis. Lielā Kārļa testaments” (Zvaigzne ABC, 2010) atklāta Kārļa Ulmaņa liktenīgā 1940. gada lēmuma – atdot Latviju okupācijas spēkiem bez cīņas – psiholoģiskā motivācija. Romāns “Meierovics. Trīs Annas” (Zvaigzne ABC, 2014) atklāj izcilas personības dvēselisko vientulību. Par būtisku savas misijas daļu Jānis Ūdris uzskata atklātu sarunu ar latviešu jauno paaudzi – tāda risināta jauniešiem adresētajā zinātniskās fantastikas grāmatā “Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē” (Zvaigzne ABC, 2013).

Jāņa Ūdra jaunais romāns “Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts” liek kardināli pārskatīt septiņus gadu desmitus kultivēto priekšstatu par latviešiem Otrajā pasaules karā tikai kā iebrucēju karakalpiem. Šis ir vēstījums par bataljonu, kas starp divu okupācijas varu dzirnakmeņiem cīnījās zem sarkanbaltsarkanā karoga. Kā to nosauc pats autors, šis ir romāns par nācijas sirdsapziņu.

Grāmata piedāvā aizraujošu ieskatu vēsturiskas personas – 27 gadus jaunā Auto-tanku pulka rezerves virsnieka Roberta Rubeņa – dzīvē. Jau bērnībā Roberts vada patriotisku skolēnu organizāciju, savukārt, iestājies karadienestā, viņš kļūst par leitnantu un tanka komandieri. Priekšzīmīgo virsnieku ciena dienesta biedri un apjūsmo sievietes, dēvējot par bruņinieku Robertu. Itin kā jūtot drīzo neatkarīgas Latvijas valsts un pats sava mūža galu, Roberts arī pēc karadienesta beigām alkaini tver dzīvi – līdz spēku izsīkumam plēš līdumu tēva saimniecībā, metas mīlas dēkās, bet Latvijas okupācijas naktī viens pats uz motocikla stājas ceļā krievu tanku kolonnai…

Romānā sniegta plaša Latvijas okupācijas un Baigā gada panorāma, ietverot arī interesantas detaļas: piemēram, pirmo reizi mūsu oriģinālliteratūrā restaurētas 1944. gada jūlija kaujas par Jelgavu. Grāmatu caurvij pārliecība, ka par savu valsti jācīnās jebkuros apstākļos – tā ir aksioma, kas īpaši nozīmīga mūsdienu saspringtajā starptautiskajā situācijā.

Rakstnieks norāda: “Leitnanta Roberta Rubeņa varoņstāsts kā unikāla, dzintarā saglabāta vēstures liecība mūs paceļ pāri totalitārisma gadu pazemības un politiskās konjunktūras inercei, ievedot brīvu cilvēku vērtību sistēmā.”

Jāņa Ūdra grāmatas “Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts” atvēršanas svētki notiks 14. decembrī plkst. 16.00 Kara muzeja Lielajā zālē Smilšu ielā 20.

Līdzīgas ziņas