ROMĀNS PAR STIPRU LATVIEŠU SIEVIETI LAIKMETU GRIEŽOS

duciscararublu-978-9934-0-6301-5

Laiku pa laikam savās ikdienas gaitās sastopam kādu cilvēku, par kuru prātā ienāk doma – par šī cilvēka mūžu būtu vērts sarakstīt grāmatu, tik bagāts un raibs tas ir. Nereti šie sastaptie ir mūsu tuvinieki – vecmāmiņas, vectēvi, citi radinieki. Agrāko paaudžu ļaužu stāsti ne tikai saista interesi un raisa līdzpārdzīvojumu – tie nereti ir vesela laikmeta atspulgs caur vienas dzīves prizmu.

Daudzu latviski izdotu grāmatu tulkotāja, redaktore, dzejniece Daina Grūbe (1960) jau sen bija vēlējusies uzrakstīt grāmatu par savu vecmāmiņu Matildi Šmiti (Lečmani) – neparastu latviešu sievieti, kuras mūžs sakrita ar Latvijas vēsturē tik trauksmaino 20. gadsimtu teju visā tā garumā.   Tomēr autore arvien vilcinājās, uzskatot, ka pie vecmāmiņas atstātās dienasgrāmatas un piezīmēm varēs ķerties vien tad, kad pašai būs sakrāta krietna dzīves un darba pieredze. Nu tāds brīdis ir pienācis, un pie lasītājiem dodas romāns “Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai” – biogrāfisks stāstījums par stipru latviešu sievieti nežēlīga laikmeta griežos.

Romānam ir savdabīga kompozīcija: tas sastāv no astoņām daļām – no svētdienas līdz svētdienai –, kas atspoguļo astoņus dzīves krustpunktus galvenās varones Vilhelmīnes Kalējas dzīvē. (Respektējot savus tuviniekus, autore romānā lielāko daļu personvārdu ir mainījusi.) Kā jau 20. gadsimtā, šie dzīves krustpunkti allaž ir saistīti ar globāliem notikumiem, kas satricina ne tikai Mīnes pašas dzīvi, bet arī Latviju, Eiropu un pasauli. Dainai Grūbei izdevies lieliski parādīt sievietes pašcieņu, drosmi un izturību šķietami neizturamos dzīves pārbaudījumos. Visos dzīves pārbaudījumos par savu vissvarīgāko balstu Mīne atzīst gara gaismu un darba tikumu. Tomēr, kad atnāk mīlestība, arī izglītotā, prātīgā un stiprā sieviete kļūst vāja un klūp…

No 1897. gada, kad septiņgadīgā Mīnīte, parasta latviešu zemnieka meita, vēl pat nenojauš, ko viņai sola lielā pasaule, līdz notikumiem, kas aizved Mīni uz Rīgu, Pēterburgu, Maskavu, Vladivostoku un pat Ķīnu, ierauj abu pasaules karu mutuļos, aizved izsūtījumā, liek iepazīt visdažādākos ļaudis un pieredzēt ne tikai sāpes, bet arī neticamus brīnumus – Mīne Kalēja ir kā latviešu gara spēka arhetips un vienlaikus arī tikai trausla sieviete, kura spēj –  kurai jāspēj – būt stiprai laikmetā, kad runa visbiežāk bija ne jau par labklājīgu dzīvi, bet gan tikai izdzīvošanu. Un vēl Mīne glabā kādu dzimtas noslēpumu. Ducis zeltā kaltu cara laika rubļu – vai tie glābs no posta, vai varbūt tiem ir relikvijas spēks, kas spēs noturēt dzimtas saknes tām pienācīgajā vietā?

Pieejama arī e-grāmata.

Līdzīgas ziņas