Jaunā Tematiskā Avīze

Jaunā Tematiskā Avīze ir klāt – “Interjers pašu veidots”, kuru veidojušas “Lauku Avīzes” autore Vivanta Volkova un amatniece Ausma Lukša.

Šajā tematiskajā izdevumā īpaši akcentēti divi interjera izveides aspekti – dabas materiālu un motīvu izmantojums, kā arī dažādu risinājumu īstenošana, telpu iekārtojumam nepieciešamu praktisku un vienlaikus dekoratīvu priekšmetu izgatavošana pašu spēkiem.

Gūstiet ierosmi un izmēģiniet!

Līdzīgas ziņas