Apgāds Jumava laidis klajā Ojāra Spārīša pētījumu “Zlēku baznīca”

Apgāds “Jumava” laidis klajā mākslas zinātnieka, profesora Ojāra Spārīša  pētījumu  par “Zlēku baznīcu”.

LMA profesors, prorektors, Mākslas zinātnes katedras vadītājs, maģistrantūras, doktorantūras vadītājs (1998-), O. Spārītis ir augsti kvalificēts, starptautiski atzīts speciālists, daudzu Latvijas un ārzemju projektu dalībnieks,viesprofesors ārvalstu universitātēs.

Ojārs Spārītis publicējis 17 monogrāfijas, vairāk nekā 185 raksti Latvijā un ārvalstīs par kultūras mantojuma teoriju, izpēti un aizsardzību ar ievirzi Latvijas un Eiropas kultūras sakaru un kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumos. Kopš 1989. gada piedalījies vairāk nekā 70 starptautiskās konferencēs.

Cik daudz redzīgam cilvēkam var pasacīt tas, ko viņš redz, vienkārši ienākot baznīcā!

Šis izdevums mūs ved aizraujošā ceļojumā caur vienu dievnamu, protams, ļoti īpašu – Zlēku baznīcu. Izrādās, ka rūpīga iepazīšanās ar vienu dievnamu var kļūt par atslēdziņu, kas atver plašākas durvis Latvijas vēsturē. Protams, ja mūs pavada tik īpašs gids – profesors Ojārs Spārītis – izcilākais dievnamu interjeru un vēstures eksperts Latvijā.

Juris Rubenis.Dr. theol., LELB mācītājs, diplomēts kontemplācijas/meditācijas skolotājs

Meklējiet grāmatu visās Latvijas grāmatnīcās.

Līdzīgas ziņas