Klajā nākusi Stefana Cveiga noveļu izlase “Šaha novele un citi darbi”

Austriešu rakstnieks Stefans Cveigs ir viens no 20. gs. izcilākajiem noveļu meistariem. Viņa noveļu varoņi piedzīvo personiskas drāmas, kurām ir izšķiroša loma viņu turpmākajā dzīvē. Tie ir stāsti, kas psiholoģiskā ietilpīguma un sižeta pavērsienu ziņā līdzinās miniromāniem. Pazīstamākais no Cveiga meistardarbiem ir “Šaha novele”, kas iekļauta krājumā kā tituldarbs.

“Viena no intrigām, kas caurvij Stefana Cveiga “Šaha noveli”, ir divi savstarpēji saistīti jautājumi. Vai Lielā Spēle ar nosaukumu “dzīve” ir kaut kādā veidā salīdzināma ar šahu? Un vai īpaši talantīgs un apdāvināts šaha entuziasts var uzvarēt pasaules čempionu? Lai kāda nebūtu atbilde, arī Cveigs domā, ka pat vissarežģītākajai šaha spēlei piemīt brīnišķīgas spējas padarīt mūsu prātu asāku, veiklāku un stiprāku. Tas dzīvē var noderēt.”,Dana Reizniece-Ozola.

 

Grāmatu meklējiet visās Latvijas grāmatnīcās!

Līdzīgas ziņas