Iznākusi jaunākā Ērika Hānberga grāmata “Labie gariņi”

Apgāds “Jumava” laidis klajā jaunāko Ērika Hānberga darbu “Labie gariņi uz sliekšņa, uz taciņas, uz ceļa un pēkšņumos. Personību fotoportretu albums pagātnes un tagadnes vēstījumu ieskāvumā”. Apgāds izsaka lielu pateicību Grobiņas novada Domei par atbalstu grāmatas tapšanā.

Ēriks Hānbergs audzis Birzgales pagasta “Rimeņos” lauksaimnieka ģimenē. Mācījies Birzgales pamatskolā, Vecumnieku vidusskolā, Cēsu skolotāju institūtā (1952–1954), Liepājas Pedagoģiskajā institūtā (1954–1957).

Ēriks Hānbergs rakstījis par lauku dzīvi, viņa prozai raksturīgs spēcīgs dokumentālisms, asu dzīves pretrunu atmaskojums, sulīgs humors un ietilpīgs dialogs. Sarakstījis priekšvārdu E. Līva atmiņu stāstam “Rēta lūpas iekšpusē un…” (1992). Kopā ar Andri Jakubānu iedibinājis grāmatu sēriju “Jakubāna un Hānberga bibliotēka”. Kopā ar Aivaru Berķi un Dainu Bruņinieci apmeklējis ap 500 lauku sētu un ar 100 labākajām iepazīstina grāmatā “100 lauku sētas Latvijā” (2007). 2004. gadā kopā ar Jāni Ķuzuli Rīgas Latviešu biedrības namā dibinājis Omulības klubiņu, lai caur humoru uzturētu un vairotu cilvēkos optimismu, bet sadarbībā ar apgādu “Jumava” tapušas grāmatas “Omulības” (2003) un “Jaušības un nejaušības” (2008). Ē. Hānbergs ir domnieks Rīgas latviešu biedrībā, darbojas AKKA/LAA biedrības padomē, ir Ordeņu kapitula loceklis.
2013. gadā izdota Andžila Remesa grāmata par Ēriku Hānbergu “Nezināmais Hānbergs”.

Šajā grāmatā interesantā portretu veidā atspoguļots sētnieku, pastnieku, dārznieku, ceļu uzturētāju un jebkurā diennakts stundā traukties gatavo ugunsdzēsēju darbs. Viņiem arī veltīta šī grāmata: portretējot un apvijot ar intriģējošiem stāstījumiem par visādībām Grobiņas novadā sendienās un mūsdienās.

Meklējiet grāmatu visās Latvijas grāmatnīcās!

Līdzīgas ziņas