Desmit sējumos izdos jaunu Aspazijas Kopoto rakstu krājumu

Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds ir laidis klajā Aspazijas Kopoto rakstu krājuma pirmo sējumu. Tā atvēršanas svētki notiks 8. martā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā Raiņa bulvārī 19.

 

“Dižu personību atstātais mantojums ir vienmēr laikmetīgs. Tas turpina atjaunoties arī pēc autoru aiziešanas mūžībā, jo cita laikmeta vēsturiskais konteksts piešķir tekstiem jaunas nozīmes, ļaujot ieraudzīt tajos iepriekš nenojaustas vērtības un vēstījumus. Esmu pārliecināta, ka Aspazijas jaunie Kopotie raksti, papildināti ar mūsdienu pētījumiem un komentāriem, sniegs jaunatklāsmes prieku gan tiem, kas pazīst viņas daiļradi, gan tiem, kam tikšanās ar Aspaziju vēl tikai priekšā,” akcentē Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde.

 

PROGRAMMĀ

  • LU rektora Indriķa Muižnieka un kultūras ministres Daces Melbārdes uzruna
  • Aspazijas Kopoto rakstu sastādītājas un zinātniskās redaktores Ausmas Cimdiņas stāstījums par projekta koncepciju un Kopoto rakstu 1. sējuma saturu, tikšanās ar izdevuma veidotājiem
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa Viktora Hausmaņa stāstījums par pieredzi Aspazijas dramaturģijas pētniecībā un viņas lugu skatuves dzīvi
  • LU kamerkora DeCoro muzikāls sveiciens: Aspazijas “Mēness starus stīgo” un Raiņa “Lauztās priedes” Emīla Dārziņa kompozīcijā (diriģents Pēteris Vaickovskis)

 

Aspazijas Kopoto rakstu akadēmiskā izdevuma desmit sējumi ir izstrādāti “Latvijai 100” ideju gaismā. Par galveno mērķi izvirzot nacionālo dārgumu aktualizāciju, izpēti un iesaisti mūsdienu zinātnes, izglītības un kultūras procesos, LU humanitārās kultūras profila atpazīstamības vairošanu, valstiski nozīmīgu zinātnes, kultūras un izglītības kopprojektu realizāciju, apvienojot vairāku valsts zinātniski pētniecisko un kultūras institūciju, kā arī privātpersonu iniciatīvas. Projekta realizācijā iesaistītās institūcijas: LU Akadēmiskais apgāds, LU Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Akadēmiskā bibliotēka, Rakstniecības un mūzikas muzejs u. c.

 

Aspazijas Kopoto rakstu 1. sējums nāk klajā ar Latvijas Universitātes, Valsts pētījumu programmas “Letonika” un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

 

 

Līdzīgas ziņas