AMOR VINCIT OMNIA. Konstantīns Karulis dzīvē un darbos

Monogrāfisks rakstu krājums. Sastādītāja un zinātniskā redaktore Janīna Kursīte

Lasītājiem piedāvātais monogrāfiskais rakstu krājums ir par daudzpusīgu personību: valodnieku, folkloristu, literātu, literatūrvēsturnieku, latviešu kultūras norišu (tai skaitā – grāmatniecības vēstures) pētnieku, žurnālistu, stenogrāfu un stenogrāfijas pētnieku, pedagogu un juristu, arī ar dziedinātāja spējām apveltīto Konstantīnu Karuli (1915 -1997). Viņa 100. jubilejai par godu LU Akadēmiskajā bibliotēkā 2015.g. notika konference ar Latvijas vēsturnieku, filologu, juristu, pedagoģijas vēstures speciālistu, sociologu piedalīšanos. Apzinoties K. Karuļa veikuma nozīmību visai Latvijai, ne tikai Latvijas vēsturniekiem, kultūrpētniekiem, valodniekiem, pedagogiem vai žurnālistiem, monogrāfiskā rakstu krājuma autori ir centušies aptvert iespējami plašu tēmu loku, kam saistība ar K. Karuļa ražīgo darbību. Pētnieciski raksti, saliedēti monogrāfiskā pētījumā, ir veltīti K. Karuļa daudzpusīgās darbības izvērtēšanai. Tas ir pētījums, kas akcentē sociālo atmiņu, būdams centrēts Latvijas valstij svarīgos pagātnes notikumos, bet savā virzībā vērsts nākotnē.

Monogrāfiskā rakstu krājuma nosaukums – “Amor vincit omnia” – izsaka galveno un paliekošo Konstantīna Karuļa dzīvē un viņa darbībā: “Mīlestība uzvar visu”. Liktenim fiziski šķirot un attālinot, nevar attālināt un izšķirt garīgo tuvību, kas visu dzīvi saglabājās starp Konstantīnu Karuli un viņa mīļajiem.

Lai tas ir veltījums visām kara laikā izšķirtajām mīlošajām ģimenēm un cilvēku apbrīnojamai spējai panest likteņa smagumus, liekot tiem pretī darbus, no kuriem vēl pēc gadiem staro to radītāja mīlestības siltums.

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas Universitātes un privātu ziedotāju atbalstu.

 

Līdzīgas ziņas