Ērgļu vērtums. Novada folklora rokrakstos un publikācijās

Ērgļu vērtums. Novada folklora rokrakstos un publikācijās/ sēr. “Novadu folklora”. Sast. Gatis Ozoliņš

 

Ērgļu vērtums nav grāmata par vietu vai laiku, par atmiņām vai ce­rībām, prieku vai skumjām, šī ir grāmata par tekstiem un to autoriem. Šeit iekļautie teksti un to autori ir saistīti ne tikai ar Ērgļiem, bet arī ar daudzām citām vietām Latvijā un ārpus tās, ar citām valodām un kul­tūrām, un ne vienmēr tos saista laiks, pat tad, ja viņi dzīvojuši vienlai­cīgi. Šie cilvēki ir dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši, devušies prom un ieradušies Ērgļos – darījuši ikdienišķas lietas, tomēr kādā savas dzīves brīdī uzskatījuši par vajadzīgu kaut ko, viņuprāt, ļoti vērtīgu pierakstīt. Pierakstīšanas jēga ir kaut ko padarīt vērtīgu un mantojamu, saglabāt un sastindzināt, lai to vēl ilgi pēc tam varētu apspriest un izvērtēt. Taču grā­mata Ērgļu vērtums nav anonīmas mutvārdu tradīcijas kolekcija; aiz katra teksta – rokraksta vai publikācijas – ir autors ar savu dzīves gājumu, rak­sturu un vērtībām, ar saviem dzirdētajiem un pierakstītajiem tekstiem, ar savu vērtumu.

Grāmata izdota sērijā “Novadu folklora”  ar  Valsts  kultūrkapitāla fonda atbalstu

Līdzīgas ziņas