Iznākusi Ģirta Valda Kristovska grāmata “Ielauzties NATO”

Grāmata ir atskats uz Latvijas valsts, aizsardzības un ārlietu jomu veikumu vairāk nekā piecu gadu garumā, kad 2004. gada aprīlī tika panākta Latvijas vēsturiskā iestāšanās NATO.

Ģ. V. Kristovskis pie grāmatas ir intensīvi strādājis vairāk nekā divus gadus. Tā ir veltīta cilvēkiem, kas pašaizliedzīgā darbā sekmēja vienu no mūsdienu Latvijas vēstures svarīgākajiem notikumiem. Dalība NATO ir nesusi augļus, ko šodien bauda ikviens Latvijas iedzīvotājs. Esošās drošības pamatā ir mērķtiecīgs cilvēku darbs, tālredzīgu mērķu sasniegšana, pienākumu izpilde, pieņemtie izaicinājumi un riski, cīņa un tā visa procesā radītās paliekošās vērtības.

Žaneta Ozoliņa, LU profesore:

Latvijas dalību NATO sākam pieņemt kā pašu par sevi saprotamu faktu. Kaut ko tādu, kas Latvijai uzdāvināts. Taču dalība aliansē ir daudzu cilvēku smaga un mērķtiecīga darba rezultāts. Ģirta Valda Kristovska grāmata ir liecība par pieciem gadiem, kuru laikā pieņemtie lēmumi un cilvēku personiskie likteņi, ļāva ielauzties NATO.”

Egils Levits, Eiropas Tiesas tiesnesis:

NATO ir un arī turpmāk būs Latvijas drošības stūrakmens. Grāmatā precīzi apskatīts Latvijas komplicētais ceļš uz NATO (arī uz ES). Virzība uz NATO bija arī būtiska valsts un sabiedrības transformācijas procesa sastāvdaļa, lai Latvija varētu kļūt par demokrātisku Rietumvalsti. Grāmata tādēļ dod arī plašāku ieskatu par Latvijas politisko situāciju tūkstošgades mijā. Tā ir svarīga, materiāliem bagāta mūsdienu vēstures liecība.”

Līdzīgas ziņas