Apgāds “Mansards” izdod Kārļa Ķezbera grāmatu

Apgāds “Mansards” izdod Kārļa Ķezbera grāmatu

“Ar domu par Latviju. Baltās un nebaltās dienās”

 

Trimdas rakstnieks, žurnālists un skauts Kārlis Ķezbers (1914.2.03. Vecmokās – 2006.12.03. Čikāgā) kā liela daļa latviešu inteliģences savu radošo spēju pilnbriedā padomju okupācijas dēļ 1944. gadā bija spiests atstāt dzimteni. Jaunajā atmiņu grāmatā pirmoreiz publicētas viņa piezīmes par piedzīvoto un pārdzīvoto Latvijā 20. gs 30. gados, abu – padomju un vācu okupāciju laikā, kā arī par pieredzēto bēgļu nometnēs Vācijā. Grāmata ir velte Latvijas valsts un Latvijas skautu kustības simtgadei, tās kompozīciju veidojis publicists Arnis Šablovskis, plašu pēcvārdu sarakstījusi literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe.

Kārļa Ķezbera romāni, stāsti, noveles un dzīvnieku brīnumu pasakas savulaik izpelnījās plašu latviešu trimdas uzmanību. Par savu literāro darbību K. Ķezbers ieguvis PBLA Kultūras fonda balvu, divreiz Goppera fonda balvu, kā arī Kr. Barona fonda balvu.

Valters Nollendorfs, Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis, augstu vērtē jauno grāmatu: „Par Kārļa Ķezbera stāstnieka dotībām liecina pat viņa nepabeigtie manuskripti un dienasgrāmatas fragmenti. Sevišķi nozīmīgs ir viņa stāstījums par latviešu karavīriem Volhovas frontē. Dokumentāla vērtība ir viņa dienasgrāmatas pierakstiem no bēgļu gaitām Vācijā un Čehijā. Bagāts un saistošs atmiņu mantojums.”

Vēsturisko atmiņu grāmatas atvēršana norisināsies LU Akadēmiskās bibliotēkas konferenču zālē, Rūpniecības ielā 10, 26. maijā plkst.17.00. Notikumu skanīgu darīs Flamenco mūziķis Rolands Masaļskis. Sarīkojumos Tukumā un Rīgā piedalīsies ASV dzīvojošās Kārļa Ķezbera meitas Dace Ķezbere un Mārīte Plūme, kā arī Tukuma novada skauti. Aicināti visi interesenti.

Grāmata plaši ilustrēta ar vēsturiskām fotogrāfijām, par to paldies Gunāram Janaitim. Grāmatas izdošanu atbalstījis Goppera fonds, Tukuma novada dome un Kārļa Ķezbera ģimene. Paldies Tukuma muzejam, Latvijas Okupācijas muzejam un fotovēsturniekam Pēterim Korsakam.

Izdevumu var iegādāties apgādā „Mansards” http://www.apgadsmansards.lv/lv/book/493/ar-domu-par-latviju.-baltas-un-nebaltas-dienas/, kā arī lielākajās grāmatnīcās visā Latvijā.

 

Līdzīgas ziņas