Iznākusi Ērika Jēkabsona grāmata “Neatkarības kara stāsti: 1918-1920”

Iznākusi Ērika Jēkabsona grāmata “Neatkarības kara stāsti: 1918-1920”!

Faktiem un notikumiem bagāti, bet dzīvi un aizraujoši autors trīs grāmatas nodaļās atšķetina Neatkarības kara būtību, atklāj līdz šim mazāk zināmus vēstures aspektus, apgāž mītus un patiesību par spilgtākajām Latvijas armijas personībām, apkopo aculiecinieku liecības un dienasgrāmatu ierakstus.

Šī ir grāmata par mūsu valstij tik nozīmīgā vēstures posma neizpētītajām lappusēm. Grāmata par Latvijas valsts izveidošanos un nostiprināšanos. Tā īpašu uzmanību iegūst arī Latvijas valstiskās neatkarības 100. gadadienas kontekstā.

Grāmatu finansiāli atbastījis Valsts kultūrkapitāla fonds.

Līdzīgas ziņas