Latvijas tautsaimniecības vēsture

Apgāds “Jumava” sadarbībā ar Vidzemes augstskolu un Ekonomistu apvienību 2010 gatavojas izdot apjomīgu (pāri 1000 lpp.), līdz šim nebijušu manuāli par Latvijas tautsaimniecību, tās attīstību no 19. gs beigām līdz mūsdienām. Grāmatu veidojis plašs autoru un ekspertu kolektīvs. Sastādītāja un zinātniskā konsultanta, vēstures profesora un Vidzemes augstskolas rektora Gata Krūmiņa vadībā. Grāmatas prezentācija tiek plānota ar vērienīgu formumu 18. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotekā ar vairākām paneļdiskusijām.
Ierašanās un reģistrēšanās no plkst.14:30 – 15:00. Pēc foruma paredzēta grāmatas atvēršana plkst. 18:15.

Līdzīgas ziņas