SIRDSDZEJA LATVIJAI

Pirms neilga laika visā Latvijā – gan koncertos un citos publiskos pasākumos, gan ikviens savas ģimenes lokā  – atzīmējām Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu. Kā jau daudzi svētki, kas radušies tikai pēc neatkarības atgūšanas, arī šie Latvijas ļaužu sirdīs iedzīvojas pamazām, tomēr ar prieku varam vērot, ka tie jau top ne tikai par valsts, bet arī pašu cilvēku koptu tradīciju. Un, kā jau katriem svētkiem, arī šiem piedien dāvanas. Apgāds Zvaigzne ABC Latvijai svētkos pasniedza īpašu velti, ko sarūpējis dzejnieks, dramaturgs, valsts un sabiedriskais darbinieks, īstens savas zemes patriots Normunds Beļskis – dzejoļu krājumu “Vēstules uz bruģa”.

Dzejas izlasē, kurā iekļauta gan patriotiskā, gan romantiskā un dabas dzeja, sev tuvas rindas atradīs dažādu paaudžu lasītāji. Dzejoļi grāmatā sakārtoti trīs nodaļās, kurās iekļauti gan nesen tapuši dzejoļi, gan dzejoļu cikli, kas jau ieguvuši popularitāti caur mūziku – tostarp slavenais cikls “Vēstules uz bruģa” (komponists Juris Kulakovs ar šīs daļas tekstiem komponēja kantāti barikāžu dienu dalībnieku piemiņai) un “Kā maigi dzeļošs rožu krūms”, kas veidoja pamatu Jāņa Lūsēna patriotisko dziesmu ciklam.

Normunda Beļska skanīgā dzeja, kas rakstīta klasiskajā pantformā, ir tieši tāda pati kā “maigi dzeļošais rožu krūms”, ar ko viņš salīdzina dzimto zemi: vienlaikus  liriska un skaudra. Līdzās mīlestībai pret paša Dieva aplaimoto dzimto zemi, tās dabu un cilvēkiem šajā dzejā skan smeldze par upuriem, kas nesti tēvzemes labā, un par šodienas realitāti, kurā vēl vieta naidam, “maldu gunīm un salauztiem tiltiem”. Dzejnieks mudina lasītāju piecelties “no saviem pelniem” un meklēt spēku vārpā un graudā, jo “Rudzu maizē tie Dieva vārdi / Tur latvieša lepnums un spīts”.

Normunda Beļska dzeja būs tuva katram lasītājam, kurš prot parunāt ar priedi, kļavu un pīlādzi, meklēt savu dzīves ceļu “līdz patiesībai, līdz piedošanai” un vēlas savā zemē “mūžu, mums Dieva dotu, / Dzīvot ar mīlestību”. Izlase “Vēstules uz bruģa” patiesi ir kā autora mīlestības vēstule dzimtajai zemei, un to novērtēs katrs lasītājs, kas dzejā meklē patiesu un no sirds izjustu dvēseles sarunu par vissvarīgāko.

Pieejama arī e-grāmata.

 

 

 

Līdzīgas ziņas